c S

Predlagane novosti v postopkih izvršbe

10.02.2021 12:22 Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so na današnji seji soglasno podprli predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki med drugim prinaša rešitev za uresničitev ustavne odločbe (U-I-171/16, Up-793/16), ki nalaga, da se v primeru izvršbe na stanovanjske nepremičnine, ki so dolžnikov dom, sodnikom omogoči, da v konkretnih primerih najdejo pravično ravnovesje med interesi upnika in dolžnika. V postopku izvršbe novela prinaša tudi večjo zaščito najranljivejših, med drugim pri zasegu doma in odvzemu otrok. Iz postopka izvršbe pa izloča hišne živali.

Kot je na seji pojasnila pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, predlagane spremembe v postopkih izvršbe varujejo najšibkejše, po drugi strani pa omogočajo dovolj vzvodov za učinkovito izvršbo.

Ena od rešitev uresničuje lansko ustavno odločbo, ki nalaga, da se v primeru izvršbe na stanovanjske nepremičnine, ki so dolžnikov dom, sodnikom omogoči, da v konkretnih primerih najdejo pravično ravnovesje med interesi upnika in dolžnika. Tako se podaljšuje trajanje odloga zasega nepremičnine in odpravlja sedanjo ureditev, po kateri se odlog lahko dovoli le enkrat. Rešitve po besedah Kozlovičeve omogočajo, da potrošniki, ki se znajdejo v stiski, ne izgubijo doma.

Druga novost je izrecna ureditev možnosti odloga v postopkih izvršitve odločbe o varstvu in vzgoji otroka v izjemnih primerih. Kot je pojasnila Kozlovičeva, je odvzem otroka treba izvesti humano in z največjo mero občutljivosti, zato predlog omogoča odložitev ali prekinitev takšnega postopka.

Predlog med drugim tudi izloča hišne živali iz izvršbe. Predlog je povezan z nedavno spremembo stvarnopravnega zakonika in definicijo živali, po kateri živali niso stvari, pač pa čuteča bitja. Kozlovičeva je poudarila, da hišne živali ne morejo biti predmet rubeža in prisilne prodaje, saj je treba upoštevati čustveno navezanost dolžnika do živali in tudi obratno.

Predlog podpirajo tudi na vrhovnem sodišču, saj so bili po besedah Tine Brecelj z omenjenega sodišča ustrezno vključeni v njegovo pripravo.

Sodelovanje med ministrstvom in vrhovnim sodiščem je v kratki poslanski razpravi pohvalil poslanec SDS Dejan Kaloh. Sicer pa po njegovem mnenju predlog prinaša pomembne rešitve in dobre izboljšave.

Predlog pozdravljajo tudi v SD, saj po besedah Meire Hot odpravlja določene krivice, ki so bile zaznane v praksi. Izpostavila je rešitev glede odvzema otrok, pri čemer meni, da bi pristojni organi že doslej lahko izkazali večje razumevanje in senzibilnost. Izboljšave pozdravljajo tudi v Levici, a ob tem opozarjajo, da je vlada pripravila le nujne rešitve. Tako bi bilo treba po mnenju Željka Ciglerja iz izvršbe izvzeti tudi dom dolžnika.

Člani odbora so k zakonski noveli sprejeli nekaj dopolni, s katerimi so sledili mnenju zakonodajno-pravne službe.

Ljubljana, 10. februarja (STA)