c S

Časar oproščen v zadevi Grafist

10.11.2020 14:50 Koper, 10. novembra (STA) - Koprsko okrožno sodišče je nekdanjemu prvemu možu Luke Koper Robertu Časarju danes izreklo oprostilno sodbo zaradi pogodb z družbo Grafist. Prav tako je bila obtožb oproščena drugoobtožena Irena Andrejašič Troha, ki je bila tedaj vodja investicijske službe v Luki Koper in je vodila postopek za izbiro izvajalca del.

Kot je pojasnil sodnik Matevž Gros, tožilstvu ni uspelo dokazati naklepa pri sklepanju pogodbe za izvedbo del v Luki Koper, prav tako pa naj bi tedanje vodstvo Luke Koper do takih odločitev pri urejanju novega parkirišča za skladiščena osebna vozila pripeljale razmere v letih 2007 in 2008.

Tožilka Polona Veberič je v zaključnih besedah sicer zahtevala enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let za Časarja in osemmesečno pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let za Andrejašič Trohovo. S takim predlogom se je strinjala tudi pooblaščenka Luke Koper Eva Rop.

Zagovornika obeh obtoženih, Časarjev zagovornik Danijel Planinšec in zagovornik Andrejašič Trohove Nejc Ukmar, pa sta sodišču predlagala, da ju oprosti.

Tožilstvo je Časarju očitalo, da je pri poslih z družbo Grafist in koprsko občino zlorabil svoj položaj. Luka Koper je od obeh najela zemljišča, na katerih so uredili parkirišča, pri čemer naj bi za najem odštela več kot za nekatera druga zemljišča. Sporna pa naj bi bila tudi gradbena pogodba Luke Koper z Grafistom, po kateri je Grafist uredil deponijo za skladiščenje vozil na najetih zemljiščih.

Časar naj bi brez posvetovanja s strokovnimi službami in brez soglasja nadzornega sveta z Grafistom sklenil 3,9 milijona evrov vredno pogodbo za ureditev deponije, pri čemer so bila dela le delno izvedena, Grafist pa je na ta način pridobil skoraj poldrugi milijon evrov premoženjske koristi, je menilo tožilstvo.

Tako Časar kot Andrejašič Trohova sta očitke tožilstva zanikala. Na sojenju so med pričami zaslišali nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, Anteja Guberca in Branka Vidoviča iz družbe Grafist ter več zaposlenih iz Luke Koper. Ti so v večini povedali, da se je zaradi povečanega prometa na avtomobilskem terminalu pred več kot desetimi leti mudilo z iskanjem ustrezne rešitve za parkiranje avtomobilov.

Sojenje se je sicer začelo že leta 2018, vendar se je zavleklo, saj je moral sodni izvedenec gradbene stroke Dejan Žlajpah dopolniti svoje izvedensko mnenje o postavkah v gradbeni pogodbi in izvedenih delih.

Žlajpah je ugotovil, da ponudba Grafista ni bistveno odstopala od tedanjih tržnih cen. Je pa Grafist izvedel le 60 odstotkov del v vrednosti 2,24 milijona evrov.