c S
Razveljavljena 70-odstotna obdavčitev neprijavljenega premoženja 09.10.2020 15:21 Ustavno sodišče je razveljavilo konec leta 2013 sprejeto novelo (ZDavP-2G) > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v delu, ki določa 70-odstotno obdavčitev ugotovljenega neprijavljenega premoženja fizičnih oseb. Ta ne sme biti višja od tiste, ki jo dokaže davčni zavezanec. Odločilo je tudi, da se postopke lahko vodi le za primere od leta 2009 naprej.

Četrti odstavek 68.a člena zakona o davčnem postopku, ki predpisuje 70-odstotno davčno stopnjo od nenapovedanih dohodkov, se razveljavi, če določa njihovo obdavčitev po stopnji, ki presega tisto, ki jo dokaže zavezanec za davek, je v danes objavljeni odločbi zapisalo ustavno sodišče.

Razveljavilo je tudi določilo, da se postopek lahko uvede za eno ali več koledarskih let v obdobju zadnjih 10 let pred letom, v katerem je bil ta postopek uveden, če se na njegovi podlagi lahko obdavčijo tudi nenapovedani dohodki, ki izvirajo iz obdobij pred 1. januarjem 2009.

Ker je zakonodajalec v 70-odstotno davčno stopnjo vključil tudi kaznovalno prvino, bi moral po mnenju sodišča za postopek, v katerem se odloča o odmeri nenapovedanih dohodkov, zagotoviti pravice iz 29. člena ustave, ki določa pravna jamstva v kazenskem postopku. Postopek po zakonu o davčnem postopku pa ustavnopravnih jamstev ne zagotavlja, zato je ta del zakona v neskladju z ustavo.

"V prosti presoji zakonodajalca je, ali bo v prihodnje uveljavil v primeru odmere davka zaradi nenapovedanih prihodkov tudi ukrep restitucijske oziroma kaznovalne narave. Če bo uveljavil ukrep, ki bo po svoji naravi kaznovalen, pa bo moral pri ureditvi postopka, v katerem se bo o njem odločalo, upoštevati temeljna ustavnoprocesna kazenska jamstva," so zapisali na ustavnem sodišču.

Zakon je začel veljati leta 2014, pred tem pa je veljalo, da se postopek odmere davka lahko uvede za pet let nazaj. Zato njegovo določilo, da se lahko obdavčijo tudi nenapovedani dohodki, pridobljeni pred 1. januarjem 2009, ne izpolnjujejo določil v 155. členu ustave, ki prepovedujejo povratne veljave pravnih aktov.

Zahtevo za ustavno presojo je vložilo upravno sodišče, ki je prekinilo postopek odločanja o upravnem sporu, začetem s tožbo zoper odločbo Finančne uprave RS, s katero je ta tožniku za obdobje od začetka leta 2008 do konca leta 2014 od davčne osnove v višini 1,43 milijona evrov odmerila davek od nenapovedanih dohodkov po 70-odstotni davčni stopnji v znesku nekaj več kot milijon evrov in pripadajoče obresti.

Ljubljana, 09. oktobra (STA)
Foto: STA