c S

Se bodo lahko septembra v šolo vrnili vsi učenci in dijaki?

18.08.2020 14:13 Trenutno kaže, da se bodo lahko 1. septembra v šole vrnili vsi dijaki in učenci, a ob upoštevanju priporočil za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, je na novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. "Če pa se bo epidemiološka slika v prihodnjih 14 dneh bistveno poslabšala, bomo morali to spoštovati," je dejala.

Precej več bo po njenih besedah znano že po četrtkovi seji vlade, na kateri jih bo minister za zdravje Tomaž Gantar seznanil s celovito epidemiološko oceno. Na podlagi tega nato ministrica pričakuje, da bodo sprejeli "najboljše možne odločitve". "Sama bom podprla vse odločitve, ki bodo zagotavljale aktivacijo varnega vračanja v šole za vse učence in dijake," je dejala.

Prvi šolski dan bi moral biti tako po njenih besedah tak kot vsi prejšnji prvi šolski dnevi, vendar "z dodatno previdnostjo, da gremo v šole zdravi in da spoštujemo priporočila".

Ob tem je tudi potrkala na vest vseh rekoč, da je to, kako bo v novem šolskem letu stekel pouk, odvisno od vseh. "Naloga vseh nas je, da v danih razmerah poiščemo in zagotovimo najbolj optimalne pogoje za izvedbo varnega in zdravega pouka. Zavedamo pa se, da lahko to naredimo samo skupaj - ne samo ministrstvo, ne samo zavod za šolstvo, ne samo Nacionalni inštitut za javno zdravje, ne samo šole, ampak vsi, tudi starši in otroci," je dejala. Pozvala je, naj v šolo hodijo le zdravi učenci in učitelji.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sicer ravnateljice in ravnatelje na današnji konferenci na Brdu pri Kranju, kjer je tudi potekala novinarska konferenca, seznanilo s posebno publikacijo. Ta vsebuje štiri možne modele izvajanja pouka v novem šolskem letu z navodili, kako ravnati in kaj upoštevati ob izvajanju posameznega modela.

Vrnitev vseh učencev in dijakov v šole ob upoštevanju priporočil za preprečevanje okužb predvideva t. i. B model, ki predvideva omejitve takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev še vedno mogoče izvajati vzgojno-izobraževalni proces.

Predpisane omejitve so po oceni ministrice življenjske, izvedljive in usklajene z vsemi deležniki v šolstvu. "Če pa se bo kje izkazalo, da katera šola priporočil ne more izvajati, bomo to tako kot vedno reševali individualno," je dejala.

Tudi direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj je ocenil, da so pripravljena navodila, kako naj poteka pouk ob izvedbi posameznega modela, izvedljiva. Res pa je, da nekatera navodila, ko gre denimo za združevanje delov različnih oddelkov v skupino, terja bistveno več dogovarjanja znotraj šole in vzpostavitev določenih protokolov v njej, je dejal.

"Prepričan sem, da so ravnatelji vsa priporočila prejeli in sprejeli dobronamerno, da so številne stvari na šolah že organizirane, je pa tudi na starših in učencih, da bodo priporočila spoštovali," je pozval.

B model, po katerem naj bi po trenutnih načrtih septembra stekel pouk, sicer med drugim določa dosledno upoštevanje varnostih priporočil po protokolu, ki ga pripravi šola, vključno z zagotavljanjem fizične razdalje med učenci različnih oddelkov, rednim umivanjem rok in zračenjem prostorov. Malica naj bi potekala v učilnici, za kosilo pa se določi urnik oziroma število učencev, ki so lahko istočasno v jedilnici.

Model priporoča razdelitev oddelkov v manjše skupine, dopušča pa možnost združevanja učencev iz različnih oddelkov v skupine, ko gre npr. za izvajanje izbirnih predmetov.

Glede mask B model določa, da niso potrebne v učilnici, kjer so navzoči učenci enega razreda, učitelji in drugi strokovni delavci pa jih morajo v učilnici uporabljati, kadar ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje med njimi in učenci. Govorilne ure in roditeljski sestanki naj bi potekali na daljavo, le izjemoma v šoli.

Ljubljana, 18. avgusta (STA)
Foto: STA