c S

Izredni vrh EU 17. in 18. julija v Bruslju o svežnju za okrevanje

23.06.2020 14:10 Bruselj, 23. junija (STA) - Voditelji članic EU bodo 17. in 18. julija na izrednem srečanju v Bruslju razpravljali o svežnju za okrevanje Evrope po pandemiji v vrednosti 1850 milijard evrov. Prvi fizični vrh od uvedbe omejitev zaradi novega koronavirusa je danes po Twitterju napovedal govorec predsednika Evropskega sveta Barend Leyts.

Govorec predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela je še zapisal, da se bo vrh začel 17. julija ob 10. uri in da bodo logistične podrobnosti sporočili pozneje.

To bo prvi resen poskus dogovora o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji, ki vključuje pandemično prilagoditev prihodnjega večletnega proračuna unije v vrednosti 1100 milijard evrov in nov načrt za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov, od katerih naj bi šlo 500 milijard za nepovratna sredstva, 250 milijard pa za posojila.

Sveženj temelji na dvigu zgornjega praga lastnih virov, ki bo omogočil zadolževanje Evropske komisije na finančnih trgih in s tem financiranje okrevanja. Ta ukrep morajo članice potrditi soglasno, ratificirati ga morajo pa tudi vsi nacionalni parlamenti.

Ključna odprta vprašanja so obseg prihodnjega večletnega proračuna in sklada za okrevanje, razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili, ključ za dodelitev nacionalnih ovojnic in vprašanje rabatov za nekatere neto plačnice.

Največ težav se v pogajanjih pričakuje zaradi stališč varčne četverice, neto plačnic Nizozemske, Avstrije, Švedske in Danske, ki želijo omejiti porabo in ki vztrajajo pri tem, da se pomaga s posojili, ne z nepovratnimi sredstvi. Kot druga skupina problematičnih držav se omenjajo nekatere kohezijske države, ki so izgubile sredstva v primerjavi s prejšnjimi predlogi.

Slovenija je s predlogi komisije zadovoljna in poziva k čimprejšnjemu dogovoru.

Po virtualnem vrhu, ki je potekal minuli petek in pričakovano ni prinesel preboja, zdaj sledijo dvostranska posvetovanja Michela s članicami. Nato naj bi predsednik Evropskega sveta predstavil konkretne predloge, na podlagi katerih bodo lahko stekla prava pogajanja. Malo verjetno je, da bo dogovor mogoč v prvem poskusu.