c S
Nemčija, Portugalska in Slovenija kot predsedujoče Svetu EU za močnejšo, pravičnejšo in bolj trajnostno Evropo 06.06.2020 09:07 Berlin/Ljubljana, 06. junija (STA) - Prihodnji trio predsedujočih držav Svetu EU, v katerem so Nemčija, Portugalska in Slovenija, si je za cilj zadal močnejšo, pravičnejšo in bolj trajnostno Evropo. To izhaja iz predloga programa tria predsedovanja med 1. julijem letos in 31. decembrom prihodnje leto, ki ga bodo ministri držav članic EU predvidoma potrdili 16. junija.

Program tria, v katerem bo polletno predsedovanje Svetu EU kot prva prevzela Nemčija 1. julija, odgovarja na najpomembnejše izzive v Evropski uniji v času predsedovanja.

Med prednostnimi nalogami trio izpostavlja obvladovanje socialnih in gospodarskih posledic pandemije ter izboljšanje kriznega upravljanja v EU, pogajanja o večletnem finančnem okviru EU za obdobje med letoma 2021 in 2027 skupaj s skladom za obnovo ter prihodnje odnose z Združenim kraljestvom, ki od 1. februarja ni več članica povezave.

Nemčija, Portugalska in Slovenija bodo pozornost glede na predlog programa, ta teden objavljen na spletni strani nemškega zunanjega ministrstva, namenile tudi konferenci o prihodnosti Evrope, podnebju, konkurenčnosti EU, digitalizaciji, sociali ter vlogi EU v svetu.

Program velja za celotno 18-mesečno obdobje tria. Po Nemčiji bo krmilo Svetu EU 1. januarja prihodnje leto prevzela Portugalska, zadnja v triu pa bo Slovenija, ki bo Svetu EU predsedovala med 1. julijem in 31. decembrom prihodnje leto.

Kot so za sta pojasnili na slovenskem zunanjem ministrstvu, je bil 18-mesečni program tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije usklajen na ravni vseh treh držav, Evropske komisije in EEAS. Za njegovo končno pripravo na osnovi prispevkov tria držav pa je zadolžen Generalni sekretariat Sveta EU. Končen program morajo potrditi države članice EU in sicer na Svetu za splošne zadeve (GAC), kar se bo predvidoma zgodilo 16. junija.

Ni predvideno, da bi 18-mesečni program predsedovanja potrdila vlada. Bo pa informacija o programu vključena v izhodišča za udeležbo na zasedanju GAC, s katerimi se bo po potrditvi vlade seznanil tudi odbor DZ za zadeve EU.