c S
Evropski profesorji prava v obrambo pravnega reda EU 06.06.2020 09:06 Maribor, 06. junija (STA) - Več kot 30 evropskih profesorjev prava, med njimi tudi Slovenki, je v odziv na sodbo nemškega ustavnega sodišča, da je sodba Sodišča EU v povezavi s programom kvantitativnega sproščanja Evropske centralne banke nezavezujoča, objavilo izjavo v obrambo pravnega reda EU. Nacionalna sodišča ne morejo preglasiti sodb Sodišča EU, so poudarili.

Na pobudo petih profesorjev z različnih univerz po Evropi in drugod po svetu je bila objavljena skupna izjava v obrambo pravnega reda EU, s katero se je del akademske skupnosti odzval na sodbo nemškega ustavnega sodišča 5. maja letos, s katero je to sodišče zavrnilo veljavnost sodbe Sodišča EU v povezavi s programom kvantitativnega sproščanja ECB. Izjavo je doslej podpisalo več kot 30 profesorjev z različnih evropskih in drugih univerz, vključno z Janjo Hojnik in Petro Weingerl z Univerze v Mariboru.

EU je skupnost, ki temelji na vladavini prava, so poudarili. Pravni red EU je hrbtenica, ki drži EU skupaj, in sodba nemškega ustavnega sodišča v zadevi Weiss predstavlja resno grožnjo zanj. "S to izjavo želimo izraziti naše skupno stališče, da je trditev nemškega sodišča, da lahko sodbo Sodišča EU razglasi za 'nezavezujočo za Nemčijo', nevzdržna in mora biti z vsemi močmi zavrnjena," so zapisali v izjavi, objavljeni na spletni strani mariborske univerze.

"Nacionalno sodišče ne more preglasiti ali razveljaviti sodbe Sodišča EU. Nesprejemljivo je, da nacionalno sodišče razglasi sodbo Sodišča EU za nezavezujočo v svojem pravnem redu," so poudarili.

Pojasnili so, da če nacionalno ustavno sodišče meni, da je akt EU ali sodba Sodišča EU v konfliktu z njihovo ustavo, ne more akta ali sodbe preprosto razglasiti za neuporabne v svojem pravnem redu. Namesto tega lahko sodišče poskuša popraviti situacijo tako, da "prisili njihovo vlado, da bodisi spremeni ustavo, da poskuša preko političnega procesa EU spremeniti pravno pravilo EU, ali, če je to potrebno, v celoti izstopi iz unije".

"Naš poudarek v tej izjavi ni na tveganjih, ki jih sodba nemškega ustavnega sodišča pomeni za monetarno politiko ECB, ampak želimo poudariti, da je ne glede na to, kar si kdo utegne misliti o programih kvantitativnega sproščanja ECB ali o oceni teh programov s strani Sodišča EU ali nemškega sodišča, zamisel, da bi lahko nacionalno sodišče enostavno preglasilo sodbo Sodišča EU, nedopustna. Če nacionalnim sodiščem dovolimo, da razglasijo sodbe Sodišča EU za neuporabne v svojih državah, uničimo pravni red EU," so še izpostavili v izjavi, prvotno objavljeni 26. maja na spletni strani verfassungsblog.de.

Nemški ustavni sodniki so v začetku maja sklenili, da mora ECB utemeljiti sorazmernost svojega programa odkupovanja obveznic, sicer bo Bundesbank, nemška centralna banka, iz njega izključena.

Ustavno sodišče je takšno odločitev sprejelo, kljub temu da je pred tem za pomoč pri presoji zaprosilo Sodišče EU, ki je presodilo, da je program kvantitativnega sproščanja skladen z evropskim pravnim redom. Nemški ustavni sodniki so odločitev vrhovne sodne ustanove unije označili kot nerazumljivo in pravno nezavezujočo.

Sodišče EU same sodbe nemškega sodišča ni želelo komentirati. So pa na splošno zapisali, da imajo le oni pristojnost ugotavljanja, ali je akt kakšne od ustanov unije skladen s pravnim redom EU.