c S

Po mnenju vlade s preklicem epidemije pobudniki ustavne presoje prvega protikoronskega zakona brez pravnega interesa

20.05.2020 23:06 Ljubljana, 20. maja (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje, da predlog za začasno zadržanje določb prvega protikoronskega zakona, ki se nanaša na omejevanje sodelovanja nevladnih organizacij v okoljskih upravnih postopkih, ni utemeljen. Kot razlog pa med drugim navaja, da so pobudnice s preklicem epidemije izgubile pravni interes za vložitev pobude.

Na ustavno sodišče je bil namreč vložen predlog za začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka 100.d člena ter 100.e, 100.f in 100.g člena prvega interventnega protikoronskega zakona.

Določbe omejujejo vpliv stranskih udeležencev in nevladnih organizacij v javnem interesu v postopkih za izdajo okoljevarstvenega soglasja oziroma pri zastopanju interesov varstva okolja in ohranjanja narave v upravnih postopkih.

Vlada v danes sprejetem mnenju poudarja, da je s 15. majem preklicala epidemijo, kar pomeni, da se veljavnost ukrepov, zoper katere je vložena predmetna pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, z 31. majem 2020 izteka. "Pobudnice so s preklicem epidemije izgubile pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov zakona, saj bo ureditev, ki posega v njihov pravni položaj, prenehala veljati," je prepričana vlada.

Vlada ocenjuje tudi, da pobudnice niso izkazale nastanka škode v primeru, če se sprejeti ukrepi še naprej izvršujejo. "V upravnih postopkih še vedno lahko sodelujejo nevladne organizacije in vse ostale stranke, ki jih ukrepi zadevajo, ter druge države ter njihova javnost v primeru, če gre za čezmejne vplive. Če pobudnice niso zmožne poenotiti svojih stališč in skupaj nastopati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, navedeno še ne pomeni, da je izdano gradbeno dovoljenje nezakonito ali da bodo nastale težko popravljive posledice za okolje," meni vlada.

Po njenem mnenju upravni postopki ne bi smeli predstavljati poligona za izvajanje parcialnih interesov posameznih nevladnih organizacij. "Prav tako se nevladne organizacije ne vključijo v izdajo vseh gradbenih dovoljenj, pa navedeno še ne pomeni, da so slednja zaradi tega nezakonita oz. da je za okolje nastala škoda. Nevladne organizacije imajo še vedno možnost uveljavitve pravnega varstva, njihova pravna sredstva pa se bodo prednostno obravnavala, tako da kljub izvrševanju omenjenega zakona na okolju ne bo nastala škoda," navaja vladna stran.

Dodali so še, da na drugi strani poskuša država s sprejetimi ukrepi oživeti gospodarstvo in v ta namen s strnjevanjem aktivnosti pospešiti postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je predpogoj za izvajanje investicije. "Gre za investicije, ki so strateškega pomena za državo in bodo slej kot prej izvedene, zaradi slabega položaja gospodarstva pa je trenutna tendenca države, da se jih v čim krajšem času prične izvajati in s tem spodbuditi gospodarsko aktivnost," v mnenju še piše vlada.

Spodbijane določbe so sicer naletele na precejšnje neodobravanje okoljevarstvenih organizacij, tudi na protivladnih protestih je bilo slišati kritike na račun vlade, ki da izrinja nevladnike iz postopkov. Še posebej pa jih je razjezila podpora predlogu novele zakona o ohranjanju narave na pristojnem odboru DZ, vključno z amandmajem poslancev SNS, ki zaostruje pogoje za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu za nevladne organizacije. Zunajparlamentarna stranka Zeleni Slovenije pa je v primeru, da spremembe potrdi DZ, napovedala ustavno pritožbo.