c S

Nevladniki vložili ustavno presojo novele ZIUZEOP-A

06.05.2020 17:28 Ljubljana, 06. maja (STA) - Tri nevladne organizacije so v torek na ustavno sodišče vložile pobudo za presojo ustavnosti določil novele > prvega protikoronskega zakona, ki postavlja ostrejše pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu v postopkih izdaje integralnih gradbenih dovoljenj. Prepričani so, da onemogoča sodelovanje večini organizacij.

Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine so ustavnemu sodišču predlagali začasno zadržanje učinkovanja določil četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Nasprotujejo dodanim pogojem, da morajo imeti 50 aktivnih članov, kar se izkazuje z redno plačano članarino in udeležbo na zborih članov. Za zavode velja, da morajo imeti zaposlene tri osebe za poln delovni čas in s strokovno izobrazbo 7. stopnje s področja delovanja nevladnih organizacij, za ustanove pa, da ima ves čas najmanj 10.000 evrov premoženja.

"Gre za nemogoče pogoje, ki jih morajo organizacije po novem dokazovati za nazaj," je opozorila Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij, kjer so pomagali pri pripravi ustavne pobude.

Nevladni sektor opozarja, da je sedanja nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Slovenski trenutni ureditvi ni primerljiva nobena druga ureditev v EU, pojasnjujejo, da države lahko določajo pogoje za sodelovanje v postopkih, a jih morajo oblikovati tako, da se omogoči dostop čim širšemu krogu upravičencev.

Sedanja določila izključujejo po novem tudi organizacije, ki že sodelujejo v postopkih, a se bo te sedaj preoblikovalo v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja.