c S

Diskriminacija lani z odločbo ugotovljena v desetih zadevah

06.05.2020 08:45 Ljubljana, 06. maja (STA) - Zagovornik načela enakosti je lani z odločbo ugotovil znake diskriminacije v desetih zadevah, tako denimo v dveh javnih razpisih, in sicer za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere iz leta 2018 in za sofinanciranje programov aktivnosti pri organizacijah romske skupnosti.

Prav tako je šlo po njegovi odločitvi za diskriminacijo pri pridržanju tujega državljana v trgovini le na podlagi njegovega videza, v primeru ene od objav spletnega medija Pomurec.com in pri predčasni odstranitvi oglasnega sporočila z vozila v javnem prevozu, izhaja iz zagovornikovega letnega poročila za lani, ki je že pripravljeno za obravnavo v DZ.

Poleg tega je kot diskriminatorno ocenil ravnanje zdravstvene ustanove z osebo s hivom, merila zasebne družbe o upravičenosti delavcev do izplačila za poslovno uspešnost družbe in pogoje za udeležbo na rekreacijskem dogodku. Nekateri primeri še niso končani, ker je bil v zadevah sprožen upravni spor.

Zagovornik je lani skupaj obravnaval 274 zadev. Od tega je bilo 158 zaključenih, v leto 2020 pa prenesenih 116 nerešenih zadev. Od slednjih jih je 19 prispelo v obdobju od leta 2012 do 2018, 97 pa jih je prejel lani.

Od skupno 158 zadev, končanih lani, jih je 95 zajemalo svetovanje, v 63 zadevah pa je ugotavljal diskriminacijo.

Najpogosteje zatrjevana osebna okoliščina diskriminacije v zadevah, končanih v letu 2019, je bil s 14 odstotki spol, s 13 odstotki je sledil seštevek osebnih okoliščin narodnosti, rase in etničnega porekla, z 11 odstotki pa invalidnost. Sledili so spolna usmerjenost, starost, vera ali prepričanje, kraj bivanja, družbeni položaj, jezik, državljanstvo druge države članice EU in državljanstvo tretje države. Zagovornik je obravnaval tudi po en primer zatrjevane diskriminacije zaradi spolne identitete in zaradi premoženjskega stanja.

Največ zadev, končanih lani, je bilo s področja zaposlovanja in dela, in sicer skoraj 30 odstotkov. Na dostop do dobrin in storitev, na voljo javnosti, vključno s stanovanji, se jih je nanašalo 20 odstotkov, na vzgojo in izobraževanja deset, na socialno zaščito devet in na dostop do socialnih ugodnosti trije odstotki.

Zagovornik je lani prvič prevzel zastopanje stranke, ki je pred sodiščem vložila tožbo zaradi diskriminacije. Tožnik je pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani vložil tožbo proti Društvu kolesarskih sodnikov Slovenije, ki mu ni več dopustilo sojenja na tekmovanjih zaradi dopolnjene starosti 70 let. Postopek pred sodiščem je še v teku.