c S
Inšpektorat za delo opozarja pred neupravičenim odpuščanjem tujih delavcev 14.04.2020 10:41 Ljubljana, 14. aprila (STA) - V času epidemije novega koronavirusa prihajajo informacije o domnevno neupravičenih prekinitvah delovnega razmerja tujcem, opozarjajo na Inšpektoratu RS za delo. Do prekinitev naj bi poleg tega prihajalo mimo predpisanih postopkov - kar prek oglasne deske.

Kot je razvidno iz objave na spletnih straneh inšpektorata, so pridobili informacije, da naj bi delodajalci v posameznih primerih tujcem izredno odpovedali pogodbe o zaposlitvi zaradi domnevno neopravičene odsotnosti z dela.

Delavci naj bi bili ob zaposlitev, četudi na delo niso mogli priti zaradi opravičljivih razlogov, kot so karantena, odhod v tretjo državo, kjer imajo stalno prebivališče, onemogočen povratek v Slovenijo in podobno, so pojasnili.

Podjetja naj bi delavce odjavila iz socialnih zavarovanj, odpoved pa jim vročila kar z objavo na oglasnem mestu na sedežu.

Inšpektorat za delo opozarja, da je tak način vročanja odpovedi dopusten le, če delavec nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Sloveniji ali če ni dosegljiv na naslovu iz pogodbe o zaposlitvi oziroma na naslovu, ki ga je pisno sporočil delodajalcu. Neupoštevanje teh predpisov je opredeljeno kot prekršek.

Delavec se lahko v primeru, da delodajalec krši postopek pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi, obrne na inšpektorat.

Utemeljenost razloga za odpoved sicer presoja delovno sodišče. Četudi roki v sodnih postopkih - z izjemo nujnih zadev - v času epidemije ne tečejo, bodo delavci lahko varstvo pravic pred delovnim sodiščem uveljavljali po sprostitvi začasnih ukrepov, povezanih s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami. To naj bi se po trenutno veljavnem zakonu zgodilo najpozneje 1. julija 2020.