c S
DZ potrjuje zajeten paket ukrepov za pomoč ob epidemiji 02.04.2020 11:12 DZ ima na dnevnem redu današnje izredne seje predlog zakona za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerim namerava vlada priskočiti na pomoč tako državljanom kot gospodarstvu. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa naj bi od razglasitve epidemije do konca maja, morda mesec dni dlje.

Prvi del predlaganih ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Po predlogu bo država izplačala poseben solidarnostni dodatek širokemu naboru upravičencev - od delavcev in upokojencev do samozaposlenih, študentov, družin in prejemnikov denarne socialne pomoči.

Podjetjem bo pomagala tako, da bo v času epidemije namesto delodajalcev tako nadomestila plače kot tudi prispevke vseh zaposlenih na čakanju plačala država. Za delavce, ki v tem času delajo in prejemajo plačo, pa bo poravnala prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Predvideno je tudi izplačilo posebnega kriznega dodatka za tiste, ki so v času epidemije najbolj obremenjeni.

Prizadeti samozaposleni in kmetje bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka in oproščeni plačila prispevkov. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje bo namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.

Da bi zagotovili spoštovanje sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, namerava vlada z zakonom dati policiji nekatera dodatna pooblastila, kar pa je v javnosti naletelo na precej pomislekov. Odbor za finance jih je zato v sredo nekoliko omilil, vseeno pa je še vedno slišati opozorila o neskladnosti z ustavo.