c S

Na državnem odvetništvu kot nujne opredelili le postopke v zadevah zavarovanja

01.04.2020 15:50 Ljubljana, 01. aprila (STA) - Z Državnega odvetništva RS so sporočili, da od 13. marca z odredbo generalnega državnega odvetnika Jurija Groznika delo poteka od doma, le za posamezne zaposlene je odrejena prisotnost opravljanja službe na delovnem mestu. Od 31. marca velja nova odredba, da so kot nujne zadeve opredeljeni le še postopki v zadevah zavarovanja.

S prvotno odredbo vrhovnega sodišča so bili za nujne zadeve poleg zavarovalniških opredeljeni tudi postopki prisilnih poravnav ter stečajev, ki so še potekali. Zaradi tega so bili pridobljeni dodatni oddaljeni dostopi, s čimer so sodelavcem, ki se ukvarjajo s temi področji, omogočili normalni potek dela.

Na državnem odvetništvu so za ves delovni čas vzpostavili dežurstvo, in sicer na način, da je na delovnem mestu prisoten po en zaposlen iz vsakega od sedmih posameznih oddelkov in po ena oseba iz vpisnika za opravljanje administrativnih del. Podobno dežurstvo so vzpostavili tudi na osmih zunanjih oddelkih ter v vložišču, uradu generalnega državnega odvetnika in sekretariatu.

Sicer na državnem odvetništvu delo poteka z upoštevanjem zaščitnih ukrepov in s srečevanjem zaposlenih v najmanjši možni meri. Tisti, ki delajo od doma, pa so seznanjeni s potekom dela in z gradivom, ki ga rabijo in ga lahko po potrebi prevzamejo na varen način. Za tiste, ki se v službo vozijo iz drugih občin, so pripravili tudi potrdila, ki opravičujejo njihovo gibanje in prihod v službo ob novih ukrepih.

Dodali so, da še vedno skrbijo za spoštovanje rokov v zadevah, ki jih zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami ne izvzema, večino tega dela pa lahko državni odvetniki opravijo od doma.

Med te spadajo zahteve, ki jih mora do 15. aprila vložiti državno odvetništvo, da sodišče odloči o preživninski obveznosti staršev za tiste otroke, ki so v rejništvu ali zavodu. Kljub temu so v zvezi s temi postopki prejeli do 700 zadev do konca leta 2019, zaradi česar je obseg dela večji tudi v pisarnah.

Zaposleni morajo vsak petek posredovati tudi poročilo o opravljenem delu v preteklem dnevu, vodstvo pa je poudarilo, da je ves čas v povezavi z zaposlenimi prek vodij oddelkov ter da komunikacija in izmenjava informacij poteka učinkovito v obe smeri.