c S
Tožilci in ostalo osebje delajo od doma, kjer je to le mogoče 30.03.2020 17:15 Ljubljana, 30. marca (STA) - Zaradi izrednih razmer, ki jih narekuje nevarnost okužbe z virusom covid-19, so na državnih tožilstvih povsod, kjer delovni proces to dopušča, organizirali delo od doma. Na vrhovnem državnem tožilstvu od doma dela 73 odstotkov tožilcev in 52 odstotkov ostalega osebja. Še vedno pa tožilci opravljajo dežurstva, hodijo na naroke in usmerjajo policijo.

Kot pravijo na vrhovnem državnem tožilstvu, so zahvaljujoč opremi, ki so jo v zadnjih dveh letih prejeli od ministrstva za pravosodje in ob podpori strokovno-informacijskega centra vrhovnega sodišča, zaposlenim omogočili oddaljen dostop do informacijskega sistema državnega tožilstva. Tako lahko tožilci kot tudi ostalo osebje oziroma javni uslužbenci, ki so dobili odločbe o delu na domu, delo v celoti opravljajo od doma.

Še vedno pa, kot navajajo, vsi državni tožilci zaradi zagotavljanja javne varnosti v času izrednih razmer še naprej opravljajo dnevna, tedenska in mesečna dežurstva, kar pomeni, da še naprej opravljajo oglede, se udeležujejo pripornih narokov, glavnih obravnav in sej na sodiščih ter usmerjajo policijo. Izjema so le državni tožilci, ki imajo delovnopravne omejitve, pravijo.

Na vrhovnem državnem tožilstvu so delo od doma organizirali za vse državne tožilce, z izjemo generalnega državnega tožilca Draga Škete, ki je ves čas prisoten na sedežu vrhovnega državnega tožilstva. Hkrati sta na sedežu vrhovnega državnega tožilstva tedensko prisotna vsaj dva vrhovna državna tožilca.

Kot pravijo na vrhovnem državnem tožilstvu, državni tožilci delo na domu opravljajo po navodilih neposredno nadrejenega vodje in generalnega državnega tožilca. Pri tem vodijo evidenco opravljenega dela od doma, ki jo periodično pošiljajo na tožilstvo. Ostalo osebje oziroma javni uslužbenci pa opravljajo delo na domu v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in po navodilih neposredno nadrejenega. Pri tem vodijo evidenco delovnega časa, o opravljenem delu pa vodijo tedensko poročilo.

Posebnih dodatkov za delo od doma na vrhovnem državnem tožilstvu, npr. zaradi uporabe lastne opreme, ne načrtujejo. "V času opravljanja dela na domu smo na vrhovnem državnem tožilstvu v največji možni meri pravočasno zagotovili potrebno informacijsko opremo in ostala sredstva za delo na domu, zato posebni dodatki niso predvideni," so zapisali.

Obširni protikoronski zakon, ki ga je v nedeljo pripravila in v DZ poslala vlada, sicer predvideva začasno 30-odstotno znižanje plač za državne funkcionarje. Znižanje je po zdajšnji dikciji zakona predvideno tudi za državne tožilce, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo.