c S

Zaradi koronavirusa začasne spremembe tudi nekaterih postopkov KPK

30.03.2020 11:21 Ljubljana, 30. marca (STA) - Zaradi koronavirusa so se spremenili tudi nekateri postopki Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) tako roki v upravnih, nekaterih drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo, so sporočili. V skladu s pristojnostmi in novimi omejitvami bo komisija sicer poslovala in prejemala prijave še naprej.

V nedeljo je začel veljati interventni zakon, ki za čas epidemije novega koronavirusa prekinja tek rokov v sodnih, prekrškovnih in upravnih postopkih, razen v nujnih zadevah.

Tudi na KPK tako začasno ne tečejo roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu zakona o splošnem upravnem postopku, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prav tako začasno ne tečejo roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. Zamrznjeni so tudi roki v prekrškovnih zadevah.

Ti ukrepi bodo veljali do prenehanja razlogov zanje, kar bo vlada ugotovila s sklepom, objavljenim v uradnem listu, vendar najdlje do 1. julija.

Podrobnejša pojasnila o spremembah delovanja KPK zaradi uveljavitve interventnega zakona so objavljena na njihovi spletni strani.

Komisija bo sicer še naprej delovala v skladu z zakonskimi pristojnostmi in vodila postopke v skladu z omejitvami, ki jih določa zakon. Sprejemala bo tudi prijave sumov korupcije in drugih kršitev. Prijave se lahko oddajo preko spletnega obrazca na spletni strani komisije, po navadni ali elektronski pošti ali po telefonu. Sprejemala bo tudi vloge za informacije, ki so dostopne v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.