c S

Inšpektorat za delo ugotovil nedosledno upoštevanje varnostne razdalje in zagotavljanje mask

25.03.2020 19:26 Ljubljana, 25. marca (STA) - Inšpektorat za delo je pri nadzoru izvajanja ukrepov pri delodajalcih za preprečevanje širjenja koronavirusa ter varovanja zdravja delavcev in njihove pravne varnosti ugotovil pomanjkljivo izvajanje nekaterih ukrepov. Med drugim ugotavlja, da se dosledno ne upošteva priporočene razdalje in da zaščitne maske niso vedno na voljo.

Dozdajšnje ugotovitve inšpektorata kažejo, da večina nadzorovanih delodajalcev obvešča delavce o splošnih varnostnih ukrepih glede novega koronavirusa, ni pa v praksi dosledno upoštevano pravilo o priporočeni medsebojni razdalji. Tudi zaradi pomanjkljivega notranjega nadzora, so zapisali.

Za zaščitne maske so na inšpektoratu ugotovili, da jih delodajalci, kjer je bil izveden nadzor, niso zagotavljali v vseh primerih, ker naj jih ne bi mogli priskrbeti, v posameznih primerih pa so jih zagotovili takoj po opozorilu inšpektorjev. V nekaterih primerih so uporabo zaščitnih mask zavračali sami delavci, ker naj bi jih ovirale pri delu.

Inšpektorji so ugotovili, da imajo delavci v notranjih delovnih prostorih toplo vodo, milo in razkužila večinoma na voljo, nekateri delodajalci tudi večkrat dnevno razkužujejo delovne prostore in jih zračijo. Na zunanjih deloviščih pa nadzorovani delodajalci praviloma niso zagotavljali razkužil za roke.

O nepravilnostih glede odrejanja letnega dopusta, koriščenja ur, napotitev na čakanje na delo ipd. na inšpektoratu, kot pravijo, za zdaj še nimamo podatkov: "Ugotavljamo pa, da so delodajalci v izogib širjenju koronavirusa uvedli različne začasne ukrepe, kot na primer: namesto troizmenskega dela so uvedli dvoizmensko delo, zmanjšanje obsega proizvodnje, delo na domu, prerazporeditev delovnega časa ipd."

Na inšpektoratu ob tem znova pozivajo delodajalce, da dosledno izvajajo ukrepe za zagotavljanje zdravega in varnega dela ter spoštovanje drugih pravic iz delovnega razmerja delavcev. "Še posebej poudarjamo pomen posvetovanja z izvajalci medicine dela, ki lahko v teh razmerah predlagajo najbolj konkretne in učinkovite ukrepe za vsak posamezni delovni proces. Pomembno je tudi, da delavci upoštevajo navodila delodajalcev in da na morebitne nepravilnosti opozorijo pooblaščenega strokovnega delavca oziroma njihove predstavnike," so zapisali na inšpektoratu, ki deluje v okviru ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.