c S
Finančni ministri EU potrdili prožnost proračunskih pravil 23.03.2020 20:46 Bruselj, 23. marca (STA) - Finančni ministri EU so danes na telekonferenci potrdili, da je izpolnjen pogoj za sprožitev mehanizma, ki članicam EU pri sprejemanju ukrepov v odziv na pandemijo novega koronavirusa dopušča maksimalno odstopanje od veljavnih proračunskih pravil.

Maksimalno prožnost zagotavlja sprožitev splošne odstopne klavzule pakta za stabilnost in rast, ki jo je mogoče uporabiti v primeru izrednih dogodkov, na katere država ne more vplivati.

Evropska komisija je pred dnevi ocenila, da pandemija koronavirusa izpolnjuje ta pogoj, danes pa so se s tem strinjali tudi finančni ministri unije.

V paktu za stabilnost in rast so opredeljena temeljna evropska proračunska pravila: da javnofinančni primanjkljaj ne sme presegati treh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) in da javni dolg ne sme biti višji od 60 odstotkov BDP.

Unija to klavzulo po navedbah Evropske komisije sproža sploh prvič.

Uporaba tega vzvoda naj bi zagotovila prožnost, potrebno za sprejetje ukrepov v podporo sistemom zdravstva in civilne zaščite ter v pomoč gospodarstvom, tudi z nadaljnjimi spodbudami in usklajenim ukrepanjem, ki mora biti pravočasno, začasno in usmerjeno.

Finančni ministri ob tem zatrjujejo, da ostajajo zavezani spoštovanju pakta za stabilnost in rast, ter da današnji dogovor izraža odločenost za učinkovito soočanje s trenutnimi izzivi, obnovitev zaupanja in pomoč k hitremu okrevanju.

Zagotovitev maksimalne prožnosti proračunskih pravil sledi sprejetju začasnega okvira za dodeljevanje državne pomoči, ki članicam omogoča zagotovitev zadostne likvidnosti za podjetja ter ohranitev kontinuitete gospodarske aktivnosti med pandemijo koronavirusa in po njej.

Poleg tega se mobilizira proračun EU, da se Evropski investicijski banki (EIB) omogoči zagotavljanje kratkoročne likvidnosti za mala in srednja podjetja, ter usmerja 37 milijard evrov za naložbe v pomoč zdravstvenemu sektorju in podjetjem.