c S

Vodilni v Novi KBM ne priznavajo krivde za sporne hrvaške posle

15.01.2020 14:47 Maribor, 15. januarja (STA) - Na mariborskem sodišču so danes izpeljali štiri od skupaj 11 predobravnavnih narokov zoper nekdanje vodilne v Novi KBM, med drugim nekdanjega prvega moža banke Matjaža Kovačiča in druge vpletene v domnevno sporne posle s hrvaškimi nepremičninami. Štirje takratni uslužbenci banke so krivdo zavrnili, direktorja njihove hrvaške družbe pa ni bilo.

Obtožnica, ki jo je danes predstavila specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura, Kovačiču in nekdanji članici uprave Manji Skernišak očita zlorabo položaja, pri čemer naj bi jima pomagala tudi takratni direktor KBM Fineka in pozneje KBM Leasinga Igor Šujica, ki je na mestu slednjega nasledil soobtoženega Borisa Cekova.

Vsi skupaj naj bi sredi prejšnjega desetletja preko kreditnega odbora in članstva v nadzornem svetu njihove hrvaške družbe Multiconsult, preimenovane v KBM Projekt, s svojim vplivom dosegli, da ji je banka odobrila osem kreditov, preko katerih je omenjeno podjetju, na čelu katerega je bil Tomislav Blagus, financirala nakup poslovnih deležev različnih hrvaških projektnih družb.

Slednje so tik pred tem na Hrvaškem kupovale nepremičnine, Multiconsult pa jih je nato z nakupom podjetij občutno preplačal, s čimer so omenjeni po besedah tožilke takrat drugo največjo državno banko oškodovali za dobrih 25 milijonov evrov. Toliko naj bi namreč znašalo protipravno pridobljeno premoženje hrvaških lastnikov kupljenih podjetij, Vlatke Matić Pivac, Koraljke Slunjski Bočkaj, Kemala Keranovića, Vinka Gulina, Janka Šupiha Kvaternika in Boža Brdarja, ki se bodo o krivdi morali izreči na četrtkovem naroku.

Danes bi na sodišče moral tudi Blagus, a je prišel samo njegov zagovornik Milan Krstič, ki je trdil, da je njegov klient prejel vabilo za četrtek, a ga tudi takrat ne bo, saj naj še vedno ne bi prejel obtožnice, prevedene v hrvaški jezik. Sodnica Andreja Lukeš ga je opozorila, da jo je že oktobra 2018 prevzel njegov sin in da se šteje za pravilno vročeno, čemur pa je odvetnik oporekal. Zanj je sodišče nov narok razpisalo za 4. marca.

Prvič so sicer skušali predobravnavne naroke izpeljati oktobra lani, a se je zapletlo, ker je Cekov s specializiranim državnim tožilstvom sklenil sporazum o priznanju, a ga sodnica Tanja Rot ni sprejela, zato se je morala izločiti iz procesa. Takšna odločitev je štela, kot da Cekov ni priznal, zato je danes njegov zagovornik Matjaž Jugovec le še predlagal zaslišanje dveh prič in svoje dokazne predloge. Tožilka danes morebitnih novih pogajanj za priznanje ni komentirala, saj da so zavezani k tajnosti.

Ali bo sojenje vpletenim dejansko steklo s senatom pod vodstvom sodnice Lukeševe, bo jasno šele po opravljenih vseh predobravnavnih narokih, saj je obramba Kovačiča in Skernišakove danes predlagala izločitev tistega dela dokazov, ki se nanašajo na elektronsko komunikacijo, ki naj bi bila po mnenju odvetnikov Blaža Mlinarja Kovačiča in Valterja Bogataja pridobljena na nezakonit način ob preiskavi elektronskih naprav, za kar naj ni bi imeli soglasja preiskovancev ali odredbe sodišča. Ker pa se je sodnica s temi podatki iz sodnega spisa že "okužila", posledično obramba zahteva še njeno izločitev.

Ob tem je obramba predlagala še dokazovanje tržne vrednosti kupljenih zemljišč, tudi s pomočjo dveh izvedenskih mnenj izvedencev gradbene stroke iz sodnega postopka trgovskega sodišča v Zagrebu, ki naj bi potrjevala, da so nepremičnine vredne več od tistega, kar je za njih plačal Multiconsult. A tožilka je takšnemu predlogu nasprotovala, saj gre za nerelevantne stvari v konkretnem postopku, saj obtoženim očita, da so precej preplačali premoženje, čeprav so vedeli, koliko so projektna podjetja zanj odštela dotedanjim lastnikom.