c S

Židan, Šarec in Florjančič o položaju sodstva

15.01.2020 15:46 Ljubljana, 15. januarja (STA) - Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič se je danes srečal s predsednikom DZ Dejanom Židanom in predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Namen srečanja je bil med drugim iskanje skupnih poti za še učinkovitejše delovanje sodstva in razreševanje vprašanj, ki zadevajo položaj sodstva in sodnikov v naši državi, so sporočili z vrhovnega sodišča.

Florjančič je sogovornika opozoril na vprašanje položaja sodnikov kot nosilcev sodne oblasti in spomnil na nedavni poziv Slovenskega sodniškega društva k takojšnji odpravi plačnih nesorazmerij, ki ga je s podpisi podprlo 700 od skupno približno 940 slovenskih sodnikov.

Dosedanja pogajanja med predstavniki sodstva in pristojnima ministrstvoma doslej niso dala oprijemljivih rezultatov, zato sodstvo rešitve pričakuje predvsem od vrha izvršilne veje oblasti, vključno s potrebnimi spremembami zakonodaje, so sporočili z vrhovnega sodišča. Kot so poudarili, bo šele tako mogoče razrešiti nastalo situacijo.

Florjančič je sogovornika danes opozoril na nezadovoljstvo sodnikov z nesorazmerjem svojih plač s plačami funkcionarjev v drugih dveh vejah oblasti. To namreč po Florjančičevih besedah kaže na neustrezno vrednotenje sodniškega dela in sodniške funkcije kot nosilcev enega od temeljev naše države.

Predsednik vrhovnega sodišča je sogovornika ob tem opozoril, da je sodna veja oblasti v zadnjih letih ob dejansko zamrznjenih plačah sodnikov uspešno odpravila problem sodnih zaostankov. Plače slovenskih sodnikov pa opazno zaostajajo tudi za plačami sodnikov v primerljivih evropskih državah.

Poleg tega je Florjančič danes sogovornika znova spomnil na prostorsko stisko nekaterih slovenskih sodišč. Največje težave imajo v Ljubljani, kjer sodišča poslujejo na številnih najetih lokacijah. To pomeni izjemno organizacijsko in finančno obremenitev ljubljanskih sodišč.

Premierju Šarcu je tako predlagal, naj se čim prej poišče trajna rešitev. Za Florjančiča je taka rešitev lahko le nova sodna stavba za prvostopenjska sodišča. V sodstvu se zavzemajo, da bi se vlada k uresničitvi projekta zavezala z zakonom.

Sogovorniki pa so se danes pogovarjali tudi o vprašanju sprejemanja zakonodaje. Kot so navedli na vrhovnem sodišču, se v zadnjih letih pristojnosti sodstva večajo, zlasti na upravnem področju, hkrati pa se z nekaterimi zakonskimi rešitvami išče neprimerne poti za reševanje širših družbenih ali celo gospodarskih vprašanj preko sodnih postopkov. Pri tem pa se ne preverja realne možnosti zagotavljanja učinkovitega sodnega varstva za tovrstne primere.

S podobnimi srečanji v interesu vseh nameravajo predstavniki treh vej oblasti nadaljevati tudi v prihodnje, so še zapisali na vrhovnem sodišču.