c S

Obdavčitev avtomobilov po novem glede na okoljsko prijaznost

13.01.2020 19:49 Ljubljana, 13. januarja (STA) - Na ministrstvu za finance so pripravili predlog novega zakona o davku na motorna vozila, po katerem se ta davek ne bo več obračunaval od nabavne cene vozila, pač pa bo pri njegovi odmeri odločilna okoljska komponenta. Novost naj bi bila uveljavljena 1. januarja 2021, do letošnjega 14. februarja pa je mogoče posredovati pripombe.

Z obdavčevanjem motornih vozil je mogoče vplivati na ravnanje kupcev motornih vozil, tako da se zaradi ugodnejše obdavčitve odločajo za nakup okolju prijaznejših in čistejših vozil, opažajo na ministrstvu. V predlogu novega zakona so zato predvideli, da obdavčitev motornih vozil po novem ne bo več odvisna od prodajne cene, pač pa se bodo upoštevale le okoljske komponente, kot so vrsta goriva, izpust ogljikovega dioksida ali emisijski standard.

V novem zakonu ne bo več zapisanega dodatnega davka na motorna vozila, ki je bil za vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra uveden sredi leta 2012. Takšna luksuzna vozila so namreč lastniki vse pogosteje registrirali v tujini. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za odmero davka.

Lestvica za odmero davka na motorna vozila bo upoštevala novo metodo merjenja ogljikovega dioksida izpustov za nova vozila in uveljavitev novih emisijskih standardov. Za rabljena vozila, ki nimajo podatkov po novi metodi merjenja izpustov ogljikovega dioksida (t. i. preskusni postopek WLTP) predlog zakona predvideva korektivni faktor v višini 20 oz. 22 odstotkov pribitka k podatkom o izpustih ogljikovega dioksida, izmerjenih po preskusnem postopku NEDC.

S predlogom zakona se bistveno poenostavljajo tudi postopki tako za kupce motornih vozil kot za Finančno upravo RS (Furs) in ostale vpletene državne organe. Za vlaganje napovedi za odmero davka ter uveljavljanje oprostitev in vračil davka se namreč uvaja uporaba Fursovega informacijskega sistema eDavki.

Hitrejše in avtomatizirane bodo tudi odmere davka, saj bo zaradi spremembe davčne osnove (ki ne bo več prodajna cena vozila) izmenjava podatkov homologacijskega in registracijskega organa s Fursom potekala avtomatično. V praksi to pomeni, da bodo kupci vozil za namene odmere davka na motorna vozila preko sistema eDavki vložil napoved, kjer se bodo na podlagi vpisane identifikacijske številke motornega vozila predizpolnili vsi podatki, ki so potrebni za odmero davka.

Za razliko od dosedanjega postopka, ko je moral zavezanec pridobiti izjavo o emisijski ustreznosti vozila in jo priložiti k napovedi za odmero davka, se bodo podatki, ki so vsebovani v potrdilu o skladnosti motornega vozila, avtomatično prenesli v Fursov elektronski sistem. Po plačilu ali oprostitvi davka na motorna vozila bo imel registracijski organ dostop do davčne evidence, iz katere bo razviden podatek o plačilu oziroma oprostitvi davka.

Zavezanec bo tako po elektronski vlogi napovedi za odmero davka in plačilu odmerjenega davka moral le še registrirati motorno vozilo. Vsi ostali obiski pri organih zaradi avtomatizacije in povezljivosti evidenc ne bodo več potrebni, kar bo bistveno skrajšalo, pospešilo in poenostavilo postopek za vse, napovedujejo na ministrstvu.

Pomembna razbremenitev je predvidena tudi pri uveljavljanju oprostitev. V postopku odmere davka bo namreč Furs po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc pridobil tudi podatke o istem stalnem prebivališču zavezanca in njegovih treh ali več otrocih, ki je eden izmed pogojev za uveljavljanje oprostitev za velike družine oziroma v posameznih primerih pri uveljavljanju oprostitev za invalide.

Zaradi spremembe prometne zakonodaje in s tem novih meritev izpustov ogljikovega dioksida je predviden začetek uporabe zakona 1. januarja 2021.