c S
Predlog zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite v javni obravnavi 06.01.2020 16:48 Ljubljana, 06. januarja (STA) - Ministrstvo za finance je danes objavilo predlog zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite. Njegov namen je olajšati začetek samostojne življenjske poti mladim in mladim družinam, s tem ko jim bo država jamčila pri najemu posojila za nakup stanovanja. Predlog bo v javni obravnavi do 10. februarja.

Ključni cilj predloga zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite je omogočiti najem kredita fizičnim osebam, državljanom Slovenije, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom ali gradnjo primerne stanovanjske nepremičnine v Sloveniji, pri tem pa izpolnjujejo pogoje glede najema kredita po pravilih Banke Slovenije, so sporočili s finančnega ministrstva.

Predvideno je 100-odstotno poroštvo države za stanovanjske kredite do višine glavnice 150.000 evrov z ročnostjo največ 30 let (z vključenimi reprogrami) in lastna udeležba kreditojemalca v višini vsaj 20 odstotkov. Slednje kot kriterij za najem kredita določa že Banka Slovenije v sklepu o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva.

Državno poroštvo bo namenjeno mladim do 35 let, mladim družinam z vsaj enim predšolskim otrokom, zaposlenim za določen čas ter prekarno zaposlenim, starim do 40 let, ki si želijo in zmorejo kupiti lastno stanovanjsko nepremičnino. "S tem želimo omogočiti dostop do kreditov osebam, ki zaradi oblike zaposlitve niso bile primerne za najem kredita, oziroma olajšati začetek samostojne življenjske poti mladim in mladim družinam," so sporočili z ministrstva.

Predlog zakona predvideva možnost, da je do poroštva upravičen tudi kreditojemalec, ki ima v lasti stanovanjsko nepremičnino, vendar ta po površini ni primerna. Poroštvo države bo v tem primeru izdano, če bo kreditojemalec nepremičnino, ki jo že ima v lasti, prodal. Izjema od tega pogoja velja v primeru rekonstrukcije obstoječe neprimerne stanovanjske nepremičnine.

Državna poroštva se bodo lahko izdajala do 31. decembra 2030, njihov skupni obseg pa je predviden v višini do 500 milijonov evrov glavnic kreditov. Letni obseg poroštev se bo določal v zakonih o izvrševanju proračuna, pri čemer je v že sprejetih proračunih za leti 2020 in 2021 določen v višini 200 milijonov letno.

Ker država z zakonom zagotavlja prvovrstno zavarovanje kreditov, predlog zakona določa tudi, da efektivna obrestna mera za kredite s poroštvom po tem zakonu ne sme biti višja od efektivne obrestne mere po višini glavnice in ročnosti primerljivega kredita za komitenta banke brez poroštva države. Kreditojemalec si bo banko lahko izbral sam, tudi na podlagi prejetih ponudb, za katere na ministrstvu upajo, da bodo zaradi prvovrstnega zavarovanja kredita celo ugodnejše.

Država bo kot porok namesto kreditojemalca plačala največ šest zapadlih obrokov, pri tem pa bo z njim dogovorila individualni način poplačila regresne terjatve. Ta možnost bo kreditojemalcu v času trajanja kredita na voljo večkrat, vendar ob pogoju, da bo imel poravnane obveznosti iz regresne terjatve. V primeru unovčenja celotnega poroštva zaradi odpovedi kreditne pogodbe se bo regresna terjatev državi poplačala s prodajo nepremičnine, predkupno pravico za njen nakup pa bo imel Stanovanjski sklad RS.

Vlada je sklenila predlog zakona pripraviti potem, ko je Banka Slovenije novembra lani zaostrila pogoje pri kreditiranju prebivalstva. Na finančnem ministrstvu si želijo, da bi potem, ko bo zakon sprejet, znova preučila smiselnost makrobonitetnih omejitev za kredite z državnim poroštvom in morda omilila zahtevane vrednosti mesečnega dohodka, ki mora ostati kreditojemalcu.