c S
V SDS za dopolnitev zakona o ustavnem sodišču 09.12.2019 22:36 Ljubljana, 09. decembra (STA) - Poslanska skupina SDS je v zakonodajni postopek vložila predlog dopolnitve zakona o ustavnem sodišču. V skladu z njim bi se postopek ocene ustavnosti in zakonitosti, začet na zahtevo tretjine poslancev, nadaljeval ne glede na morebitno prenehanje mandata katerega od poslancev, ki so podpisali zahtevo.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da lahko postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta začne tretjina poslancev. Po stališču ustavnega sodišča takrat, ko poslancem preneha mandat in število podpisnikov pade pod tretjino poslancev, denimo v primeru individualnega prenehanja mandata ali s koncem mandata DZ, zahteve ne obravnava več in jo zavrže, so zapisali v SDS v oceni stanja.

Posledica tega stališča je, da so bile številne zahteve, ki jih je vložila najmanj tretjina poslancev, zavržene samo zato, ker ustavno sodišče ni odločilo do prenehanja mandata DZ. Odločanje je namreč trajalo več let, so spomnili.

Po vloženem predlogu pa bi se postopek ocene nadaljeval ne glede na prenehanje mandata katerega od podpisanih poslancev. Če bi prenehal mandat prvopodpisanemu poslancu, bi se za prvopodpisanega štel naslednji podpisani poslanec. Šele če bi izmed najmanj tretjine poslancev mandat potekel vsem podpisanim, se lahko zahteva za oceno zavrže, predlagajo.

Do takrat pa bi se po predlogu štelo, da so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti. Glede na to, da ustava prepušča ureditev predlagateljstva zakonu, se lahko v zakonu uredi različno število podpisov poslank in poslancev za začetek postopka ter tudi za nadaljevanje postopka, menijo v SDS.

Rešitev po njihovih besedah ne posega v pravico poslanca, da svoj podpis umakne pod vloženo zahtevo. Če število podpisanih poslancev pade pod tretjino podpisanih poslancev zaradi umika podpisa poslanca med izvrševanjem njegove funkcije, se zadeva vseeno zavrže. Poslanec, ki poda podpis med izvrševanjem svoje funkcije, ga lahko med izvrševanjem tudi umakne. Ko pa ni več poslanec, tega ne more, saj odločanje o predlagateljstvu sodi pod opravljanje funkcije, še navaja predlog SDS.