c S
Do konca decembra v javni razpravi referendumska novela 28.11.2019 10:04 Ljubljana, 28. novembra (STA) - Ministrstvo za javno upravo je odprlo javno razpravo o predlogu novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Sprejem novele je nujen zaradi uskladitve s spremembami ustave iz leta 2013 ter zaradi implementacije odločbe ustavnega sodišča iz leta 2018 glede ureditve referendumskega spora, so pojasnili na ministrstvu.

Kot so izpostavili na ministrstvu, je rok za uskladitev referendumske zakonodaje s spremembo ustave potekel že 14. maja 2014.

Spremembe 90. člena ustave se od leta 2013 neposredno že uporabljajo. A kljub temu terjajo tudi ustrezne zakonske spremembe in dopolnitve ter natančnejšo ureditev določenih postopkov. To bo po pojasnilih ministrstva uredila prav novela zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

Osnutek novele med drugim natančneje ureja postopek, ki je predviden v primeru, ko referenduma v skladu z ustavo ni dopustno razpisati. S posebno določbo je predvideno, da se bodo določeni zakoni, ki so pomembni za zagotovitev obrambe in varnosti države, uveljavili takoj, ko bodo sprejeti v državnem zboru.

Poleg tega osnutek novele predvideva tudi uvedbo elektronskega postopka zbiranja 40.000 podpisov podpore zahtevi za razpis referenduma, kar pomeni, da pobudnikom ne bo več treba fizično zbirati obrazcev podpore. Državljan bo podporo razpisu referenduma podpisal pred upravnim organom, ki bo to zavedel v elektronski obliki.

Predlagatelj referenduma pa bo od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, pridobil potrdilo o skupnem številu danih podpor. V državni zbor bodo tako predlagatelji vložili samo potrdilo ministrstva za notranje zadeve o številu zbranih podpor, so še pojasnili na ministrstvu.

Predlog novele pa na novo in celovito ureja tudi postopke nadzora nad ustavnostjo, zakonitostjo in poštenostjo referendumskega postopka, so še zapisali.

Osnutek novele bo v javni razpravi do konca decembra.