c S
Država zaradi neusklajenih informacijskih sistemov ne more sankcionirati neplačnikov nekaterih glob 24.11.2019 09:52 Ljubljana, 24. novembra (STA) - Zakon o prekrških državi omogoča, da prekrškarjem, ki so v izvršbi zaradi neplačanih glob za prekrške z nekaterih področij, ne izda uradnih potrdil ali podaljša dovoljenja, na primer prometnega dovoljenja. A država tega za zdaj ne izvaja, saj sistemi posameznih organov niso usklajeni. Vlada rešitve za zdaj ni našla, naj bi pa še poskušala.

Zakon o prekrških v 20. členu določa, da se prekrškarju, ki ne plača globe in stroškov postopka in se zoper njega vodi prisilna izterjava, do plačila (vendar najdlje tri leta od pravnomočnosti prekrškovne odločbe) ne izda potrdila iz uradne evidence ali ne podaljša dovoljenja s tistega upravnega področja, na katerem je bil storjen prekršek, če se to področje nanaša na javni red, organizacijo javnih zbiranj, vozniška dovoljenja ali registracijo motornih vozil. Takšna možnost je bila določena z zadnjo novelo zakona leta 2016, a je država za zdaj ne izvaja.

Kot pravijo na ministrstvu za pravosodje, do uporabe omenjenega člena v praksi do zdaj še ni prišlo, saj še ni bila vzpostavljena informacijska povezava med Finančno upravo RS (Furs), ki ima podatke o neuspešnih izterjavah glob, in upravnimi organi, ki izdajajo dovoljenja, določena v omenjenem členu. Del težav tiči tudi v tem, da v primeru odstopa neplačane globe v prisilno izterjavo Furs preko aplikacije ne prejme podatka o vrsti prekrška, za katerega je bila izrečena globa. Nadgradnja sistema, ki bi to omogočala, pa bi bila po oceni Fursa, tako ministrstvo, dolgotrajna in bi terjala velika finančna sredstva.

Kot pravijo na ministrstvu, so za to, da bi lahko začeli izvajati navedeni člen, do zdaj sklicali že več sestankov, a težava še vedno ostaja. "Zato namerava vlada znova preučiti potrebne ukrepe, da bi zagotovila tehnične in druge pogoje za začetek izvajanja določbe," so zapisali za STA.

Na ministrstvu podatka o tem, koliko glob in stroškov postopka zaradi prekrškov s področja javnega reda, organizacije javnih zbiranj, vozniških dovoljenj in registracije motornih vozil je v prisilni izterjavi, nimajo, prav tako ne na ministrstvu za notranje zadeve ali policiji. Na Fursu, ki je zadolžen za izterjavo, pa pravijo, da imajo le podatke za vse v izvršilnem postopku terjane globe in stroške prekrškovnega postopka, podatkov o naravi prekrška pa nimajo, ker ta za izterjavo ni pomemben. Sicer pa so lani na Fursu skupno prejeli 112.721 predlogov za izvršbo v skupni vrednosti nekaj manj kot 30,8 milijona evrov. Vseh dolžnikov je bilo 49.017.