c S
Pod streho prvi korak nadgradnje področja javnega naročanja 22.11.2019 15:19 DZ je sprejel novelo zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Ta po mnenju vlade prinaša učinkovitejše pravno varstvo zoper kršitve, predvsem pri večjih infrastrukturnih projektih, kjer so pritožbe pogoste. Ministrstvo za javno upravo sedaj čaka še priprava sprememb zakona o javnem naročanju.

Novela zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja uvaja pravno varstvo na upravnem sodišču ter predvideva prednostno obravnavo v primeru velikih projektov, vrednih več kot 10 milijonov evrov. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve revizijske komisije.

Upravno sodišče bo moralo o tožbi odločiti v 90 dneh, rok, v katerem bo moral naročnik po odločitvi Državne revizijske komisije sprejeti novo odločitev, pa je določen pri 30 dneh. Tožba na upravnem sodišču ne bo imela suspenzivnega učinka, torej bodo postopki lahko tekli naprej.

Novela zakona bo po pričakovanjih vlade okrepila neodvisnost in strokovnost Državne revizijske komisije. Uvaja strokovno komisijo, sestavljeno iz članov sodnega sveta, ki bo preverila usposobljenost kandidatov za člane revizijske komisije, nato pa bodo kandidate potrdili v DZ. Število članov državne revizijske komisije se bo povečalo s pet na sedem, kar naj bi pripomoglo k hitrejšemu odločanju.

V SDS so želeli, da bi pristojnost za sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije dodelili vrhovnemu sodišču, in ne upravnemu sodišču, ter da bi se prečistilo zasedbo revizijske komisije in da bi DZ nove člane revizijske komisije imenoval na predlog predsednika države. A ne DZ ne matični odbor DZ nista podprla njihovih predlogov.

Z novelo niso soglašali v Levici, kjer so problematizirali pomanjkanje odgovornosti. "Koliko največjih afer, povezanih z javnimi naročili, se je končalo z obsodbo na sodišču?" je izpostavila Nataša Sukič in ocenila, da bo "rezultat popolnoma enak tudi po sprejetju tega zakona".

Ljubljana, 22. novembra (STA)