c S
Državni svetniki pošiljajo v parlamentarno proceduro štiri zakonske predloge 17.10.2019 07:23 Kanal, 16. oktobra (STA) - Državni svet je na današnji seji, ki je potekala v Kanalu, sklenil v parlamentarno proceduro vložiti štiri zakonske predloge - novelo zakona o DS, spremembo kazenskega zakonika, dopolnitve zakona o mednarodni zaščiti ter novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Z novelo zakona o DS želijo rešiti predvsem problematiko volilnega spora. Določbo, ki ureja pravno sredstvo (pritožbo) člana DS, katerega mandat ni bil potrjen, je namreč ustavno sodišče ocenilo kot neskladno z ustavo. Od zakonodajalca pa sodišče pričakuje, da bo poskrbel za celovito ureditev pritožbenega postopka in sodnega varstva volilne pravice pri volitvah državnih svetnikov.

Zdaj je na pobudo predsednika DS Alojza Kovšce zakonsko besedilo, s katerim bi to uredili, pripravila služba za pravne in analitične zadeve DS. Po predlogu bi DS še vedno ohranil institut potrjevanja mandatov, ne bi pa bil več volilni sodnik.

Po sedanji ureditvi namreč mandatno-imunitetna komisija, izvoljena na prvi seji DS, pregleda morebitne pritožbe zoper odločitve volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov. Sedaj bi to prenesli na Državno volilno komisijo (DVK), zoper odločitev katere je mogoča tožba na vrhovno sodišče. DS pa bi na podlagi potrdil DVK zgolj formalistično potrdil mandate svetnikom.

DS je danes podprl tudi pobudi svetnika Marjana Maučeca za spremembo kazenskega zakonika in dopolnitve zakona o mednarodni zaščiti. V kazenskem zakoniku bi kot kaznivo dejanje opredelili vsak nezakonit prehod državne meje. V zakonu o mednarodni zaščiti pa bi določili, da se statusa begunca in subsidiarne zaščite ne bi priznalo tudi osebam, ki so bile v varni tretji državi ali če so nezakonito vstopile na ozemlje Slovenije.

Prav tako je DS pritrdil pobudi svetnika Franca Kanglerja za noveliranje zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z njim želijo predvideti sistemsko rešitev za primere, ko je zdravilo sicer dostopna na svetovnem trgu, a je njegova cena tako visoka, da je povprečnemu državljanu nedosegljivo. Od dobave in uporabe tega zdravila pa je odvisno človekovo življenje.

Po predlogu bi v izrednih bolezenskih primerih, ko je ogroženo življenje posameznika, plačilo zdravstvenih storitev zagotovili v celoti, četudi zdravilo za zdravljenje bolezni ni uvrščeno na pozitivno listo oziroma ni registrirano v Sloveniji. Razliko nad ravnijo obveznega zdravstvenega zavarovanja bi zagotovili iz sredstev državnega proračuna. O tem, ali je takšno plačilo zdravstvenih storitev upravičeno, bi odločila skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na predlog direktorja zavoda.

Po mnenju svetnikov je nedopustno, da so življenja posameznikov odvisna od dobre volje darovalcev. Ob obravnavi zakonodajne pobude na komisiji DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pa so menili, da bi predlog kazalo dopolniti z vidika strokovne utemeljenosti in javnofinančne vzdržnosti.

Sicer pa se je DS danes opredelil tudi do predloga zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi in ga podprl. Državni svetniki so zaskrbljeni zaradi neustreznega vlaganja sredstev v kulturne dejavnosti, zlasti pa zaradi neodgovornega odnosa države do lastne kulturne dediščine.