c S

Pravosodna ministrica prijavila sodnika Omerzuja KPK

25.09.2019 10:15 Ljubljana, 25. septembra (STA) - Pravosodna ministrica Andreja Katič je predsednika mariborskega delovnega sodišča Stanka Omerzuja prijavila komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi zaposlitve hčerke priče, ki je na sojenju pričala zanj razbremenilno. Ministrica je po poročanju medijev prijavila sum korupcije oziroma kršitve predpisov o nasprotju interesov.

Omerzuju na mariborskem okrajnem sodišču sodijo zaradi domnevnega zalezovanja nekdanje ljubimke, zaradi zaposlitve hčerke razbremenilne priče, ki so jo dva dni po materinem pričanju zaposlili na mariborskem delovnem sodišču, pa se utegne znajti še v vzporednem postopku.

Na nenavadno kadrovanje, ki se je razkrilo med sojenjem Omerzuju, je postalo pozorno tudi višje delovno in socialno sodišče. Tam po poročanju Dnevnika napovedujejo, da bodo "v okviru svojih pristojnosti nadzora nad izvajanjem sodne uprave nad nižjimi sodišči zadeve preverili in po potrebi ukrepali".

Omerzu se je že znašel v disciplinskem postopku in bil oproščen. Na Dnevniku so pridobili sklep disciplinskega sodišča, v katerem je tričlanski senat disciplinskega sodišča sklenil, da Omerzu ni disciplinsko odgovoren za svoja ravnanja na sojenju.

Glede očitka disciplinske tožilke, da je Omerzu z domnevnim izmikanjem obravnavam in zlorabo procesnih pravic oviral delovanje sodišča zaradi uveljavljanja lastnih pravic, je disciplinski senat sklenil, da je šlo pri očitku za napačno pravno kvalifikacijo. Po mnenju senata lahko sodnik ovira delovanje sodišča zaradi uveljavljanja lastnih pravic le v okviru opravljanja sodniške službe (skratka, če sodi sam), ne pa tudi, če je v vlogi obtoženca.

Bolj obširno je senat obrazložil, zakaj Omerzu ni odgovoren niti za ravnanje, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica, kar mu je disciplinska tožilka prav tako očitala. Presojali so 14 Omerzujevih dejanj, zaradi katerih je morala sodnica, ki mu sodi zaradi domnevnega zalezovanja nekdanje ljubimke, preklicati devet od 17 narokov v prvi polovici leta 2018.

Senat je po pisanju Dnevnika med drugim ocenil, da lahko morebitno zlorabo procesnih pravic v kazenskem postopku prepreči le razpravljajoča sodnica v skladu z zakonom o kazenskem postopku. Kar je na sojenju počel Omerzu, tudi zato ne more predstavljati protipravnega ravnanja, ki bi bilo lahko podlaga za disciplinsko kršitev.

Vrhovno sodišče je pritožbo disciplinske tožilke že zavrglo (ker bi se lahko pritožilo kvečjemu državno odvetništvo), tako da je Omerzu v disciplinskem postopku pravnomočno oproščen. Kazenski postopek pa še traja.