c S

Objavljen razpis za slovenskega člana Evropskega javnega tožilstva

19.08.2019 07:03 Ljubljana, 16. avgusta (STA) - Ministrstvo za pravosodje je v uradnem listu objavilo javni poziv državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za uvrstitev na seznam kandidatov za imenovanje evropskega tožilca iz Slovenije. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15 dni po objavi javnega poziva.

Kandidirajo lahko vrhovni in višji državni tožilci ter okrožni državni tožilci, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca. Izpolnjevati morajo tudi posebne pogoje, ki jih določajo pravila Evropskega javnega tožilstva in pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev v institucijah Evropske unije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Kandidat za evropskega tožilca mora biti državljan ene od držav članic EU, izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka in predložiti ustrezna spričevala, ki dokazujejo primernost za opravljanje dela.

Poleg tega mora biti fizično sposoben opravljati delo, predložiti mora dokazila o temeljitem znanju enega od jezikov unije in o zadovoljivem znanju drugega jezika unije v obsegu, ki omogoča opravljanje dela. Pogoj je tudi, da v času imenovanja za evropskega tožilca kandidat ne bo starejši od 60 let.

Državni zbor je novelo zakona o državnem tožilstvu, ki predstavlja podlago za predlaganje slovenskih kandidatov za tožilca Evropskega javnega tožilstva, sprejel konec maja. Novela prinaša uskladitev veljavnega zakona z evropsko uredbo, ki vzpostavlja Evropsko javno tožilstvo. Po uredbi bo vsaka država članica za to mesto predlagala tri kandidate. Izmed teh bo evropskega tožilca izbral Svet EU po prejemu mnenja izbirne komisije.

Evropsko javno tožilstvo kot nadnacionalni tožilski organ naj bi v celoti začelo delovati konec leta 2020. Pristojno bo za preiskave, pregon in obtožbo kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu EU, kot so goljufije, korupcija ali resne čezmejne goljufije na področju DDV.