c S

Javna obravnava predloga davčnih sprememb se izteka

01.08.2019 09:40 Predlog davčnih sprememb, s katerimi finančno ministrstvo cilja na razbremenitev stroškov dela, po drugi strani pa bolj obdavčujejo kapital, je danes še zadnji dan v javni obravnavi. Na ministrstvu bodo zdaj pregledali prispele pripombe, ko se vrne s počitnic, bo nato predlog davčnih sprememb obravnavala vlada. Gre za predloge sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku. Parlamentarno pot naj bi začeli jeseni, poslanci naj bi jih obravnavali po nujnem postopku, uveljavljeni naj bi bili 1. januarja 2020.

Z namenom razbremenitve stroškov dela na finančnem ministrstvu predlagajo zvišanje splošne in dodatne splošne olajšave pri dohodnini ter spremembe dohodninske lestvice na način, da se v največji meri razbremeni srednji dohodkovni razred.

S tem namenom je predvideno zvišanje mej vseh petih davčnih razredov, v dveh se spreminjajo tudi stopnje davka, in sicer se v drugem in tretjem dohodninskem razredu obdavčitev znižuje s 27 na 26 odstotkov oz. s 34 na 32 odstotkov.

Izpad prihodkov se bo nadomestil s povečanjem obremenitve kapitala. Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala, naj bi se zvišala s 25 na 27,5 odstotka. Enako velja za obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

Višja stopnja davka je predvidena tudi za podjetja. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb se bo namreč po predlogu zvišala za eno odstotno točko, torej z 19 na 20 odstotkov. Dodatno se uvaja omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube na 65 odstotkov davčne osnove. S tem se v Sloveniji uvaja minimalna obdavčitev dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov.

V gospodarstvu nad predlaganimi spremembami niso navdušeni. V Klubu slovenskih podjetnikov si želijo, da se stopnja davka od dohodkov pravnih oseb ne bi spremenila, saj da je "edina davčna vaba za investitorje". Svarijo tudi pred nameravanim zvišanjem stopnje davka na kapitalske dobičke, kar bi Slovenijo "še bolj oddaljilo od njenih največjih konkurentk".

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v predlaganih spremembah vidijo le še dodatno obremenjevanje gospodarstva. "Predlagani ukrepi zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, vzpostavitev minimalne efektivne obdavčitve podjetij in podjetnikov ter višja obremenitev kapitala predstavljajo dodatno obremenitev gospodarstva. Posledično bi to pomenilo tudi upad novih investicij in tujih vlaganj," je opozoril predsednik OZS Branko Meh.

Prav tako niso zadovoljni v stranki Levica, ki ima z vlado podpisan sporazum o sodelovanju. Kot so opozorili kmalu po začetku javne obravnave, predlogi ignorirajo koalicijski sporazum in sporazum z Levico, v njih pa da se odraža "kratkovidnost vladajoče garniture, ki z všečnimi predlogi na kratki rok povečuje neto dohodke najbolje plačanih zaposlenih, na dolgi rok pa znižuje materialni in socialni standard večine prebivalstva". Sami bi kapital obdavčili še bolj.

Ljubljana, 01. avgusta (STA)
Foto: STA