c S
Največ prekrškov s področja nasilja v družini v Pomurju 30.07.2019 07:17 Ljubljana, 29. julija (STA) - Število kaznivih dejanj nasilja v družini in prekrškov, povezanih z nasiljem v družini, je v zadnjih letih konstantno. Kaznivih dejanj je približno 1300 na leto, delež preiskanih pa narašča. Največ prekrškov, povezanih z nasiljem v družini, je v Pomurju, kažejo podatki iz letnega poročila o delu policije za lansko leto.

Zakon o varstvu javnega reda in miru inkriminira prekršek nasilnega in drznega vedenja, v okviru tega pa tudi nasilje v družini. Zakon predvideva denarno globo. V kazenskem zakoniku pa je nasilje v družini prepoznano kot samostojno kaznivo dejanje. Kazenski zakonik za pretepanje, ponižujoče ravnanje, grožnje, omejevanje svobode gibanja, zalezovanje, siljenje k delu ali opuščanju dela ali drugo omejevanje pravic predvideva zaporno kazen do petih let. Do tri leta zaporne kazni pa predvideva za dejanja po razpadu skupnosti.

STA objavlja tabele s podatki o številu prekrškov in kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem v družini.

Število kaznivih dejanj nasilja v družini in delež preiskanih kaznivih dejanj po letih:

leto št. kaznivih dejanj delež preiskanih (v %)

---------------------------------------------------------

2014 1619 95,2

2015 1282 95,1

2016 1346 94,9

2017 1273 96,5

2018 1370 97,8

Število kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru v povezavi z nasiljem v družini po letih:

leto št. kršitev

---------------------------

2009 4073

2010 3909

2011 3789

2012 3535

2013 3355

2014 3125

2015 2859

2016 2823

2017 2972

2018 2758

Število prekrškov z znaki nasilja v družini na 100.000 prebivalcev po policijskih upravah:

policijska uprava št. prekrškov

-------------------------------------

Nova Gorica 91

Kranj 102

Koper 103

Celje 113

Ljubljana 140

Maribor 151

Novo mesto 153

Murska Sobota 211

Vir: Poročilo o delu policije za leto 2018