c S

Uvedba sistema Krpan na CSD po mnenju sindikata ne zagotavlja dela brez zamud

26.07.2019 13:23 Ljubljana, 26. julija (STA) - Sindikat zdravstva in socialnega varstva opozarja, da uvedba novega sistema Krpan na centrih za socialno delo ne pomeni hitrejšega in lažjega dela. Nasprotno, dejansko pomeni občutno več dela v glavnih pisarnah centrov, saj se delo podvaja, so poudarili. Krpan tako ni zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri odločbah o letnih pravicah, so posvarili.

Centri za socialno delo (CSD) so pred uvedbo informacijskega dokumentnega sistema Krpan po njihovem opozorilu uporabljali različne rešitve za ravnanje z dokumentarnim gradivom. Navedbe ministra za javno upravo Rudija Medveda na novinarski konferenci 19. julija, po katerih so centri po uvedbi novega sistema izdali trikrat več dokumentov kot prej, ne temeljijo na realnih predpostavkah, so zapisali.

Po njihovem pojasnilu pred uvedbo sistema namreč ni bilo mogoče prešteti števila prejetih in izdanih dokumentov na centrih. To pa ne pomeni, da se dokumenti niso obravnavali, niti ne pomeni, da je zaradi uvedbe Krpana obdelanih več dokumentov. "Le beležijo se na preglednejši način," so opozorili.

"Uvedba Krpana dejansko pomeni občutno povečanje obsega dela v glavnih pisarnah centrov," so opozorili. Glavna pisarna namreč dokument najprej sprejme v fizični obliki, nato pa ga skenira v sistem Krpan. "Torej se dokumenti vodijo v dveh evidencah," so izpostavili.

Več dela v glavnih pisarnah ob kadrovskem pomanjkanju po njihovih navedbah pomeni, da se strokovni delavci po uvedbi Krpana poleg strokovnega dela ukvarjajo še z evidentiranjem dokumentov in celo s kuvertiranjem izhodnih dokumentov.

Ovrgli so navedbe ministra Medveda in ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenije Klampfer, da bo zaradi uvedbe novega sistema ob občutno povečanem pripadu zadev v avgustu in septembru reševanje vlog za državne štipendije, otroške dodatke in druge letne pravice hitrejše. "Uvedba Krpana na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in starševskega varstva pomeni predvsem daljše odločanje o posameznih pravicah, saj se delo podvaja in je treba zadeve spremljati v dveh informacijskih sistemih," so poudarili.

Informacijski dokumentni sistem Krpan je po njihovem opozorilu ločen od informacijskega sistema centrov, v katerem se vodijo postopki za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Tako uvedba Krpana v nobenem primeru ni zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri izdaji odločb. "Nasprotno, zaradi podvajanja in slabega delovanja sistema je mogoče pričakovati zaplete," so posvarili.

Sistem Krpan tudi ni usklajen z ostalimi bazami podatkov, ki jih uporabljajo centri, so še izpostavili v sindikatu.

Ministrstvi za javno upravo in za delo sta februarja začeli pilotno uvajati novi sistem v CSD Zasavje, nato pa so ga postopno do junija dobili vsi centri. Zaradi novega sistema bodo postopki po navedbah ministrstev krajši, zaposleni pa bodo dobili informacijo na enem mestu. Poleg tega sistem omogoča, da je v vsakem trenutku mogoče preveriti potek reševanja posamezne zadeve.