c S
Višja vpisnina v imenik odvetnikov dobila soglasje vlade 19.07.2019 17:52 Vlada je ta teden dokončno prižgala zeleno luč višji vpisnini v imenik odvetnikov. Znašala bo 3000 evrov, spremembe statuta odvetniške zbornice, ki jo določajo, pa bodo začele veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu in bodo veljale za vpisnine, ki bodo zapadle v plačilo po začetku njihove veljave, so pojasnili na zbornici.

Odvetniška zbornica Slovenije je namreč marca 2017 ministrstvu za pravosodje posredovala sklep o spremembah in dopolnitvah statuta zbornice, ki je predvideval povišanje vpisnine za vpis v imenik odvetnikov z zdajšnjih 2295 na 3000 evrov, in predlagala, naj vlada nanj poda soglasje. Povišanje vpisnine je utemeljila z uskladitvijo vpisnine z rastjo življenjskih potrebščin, kar pa se je zdel vladi premalo utemeljen razlog, zato je zbornico junija 2017 pozvala k dopolnitvi obrazložitve.

Septembra 2017 je zbornica dala dodatna pojasnila in kot dodatne razloge za spremembo višine vpisnine, s katero bi se njeni prihodki na letni ravni povečali za šest odstotkov, navedla, da zbrana sredstva iz naslova vpisnin v imenik odvetnikov niso namenjena samo ozko formalnemu postopku preverjanja izpolnjevanja zakonskih pogojev za vpis posameznika v imenik odvetnikov, temveč pokrivajo celotno paleto opravil, povezanih z vodenjem imenika odvetnikov, iz naslova vpisnin pa se financirajo tudi stroški izvajanja odvetniškega izpita, permanentnega izobraževanja odvetnikov in vodenje disciplinskih postopkov. Poleg tega zbornica vsakemu odvetniku ob vpisu v imenik nudi programsko opremo Law Office z najmanj dvema brezplačnima licencama za uporabo, so navedli.

Postopek izdaje soglasja je bil na vladi po marcu 2018 zadržan, ker je takratna vlada Mira Cerarja opravljala le še tekoče posle. Zdaj pa ga je končala aktualna vlada, s tem ko je vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve v torek očitno sledil oceni ministrstva za pravosodje, da so dodatna pojasnila, ki so jih prejeli od zbornice, ustrezna ter da ni ovir, da vlada soglasja k spremembam statuta ne bi dala.

Predlagane spremembe temeljnega akta odvetniške zbornice poleg zvišanja vpisnine v imenik odvetnikov predvidevajo še eno spremembo, ki jo je skupščina zbornice potrdila na seji aprila. Ta določa, da se za delo v organih zbornice lahko določi nadomestilo oziroma nagrada, pri čemer obseg in višino nadomestila oz. nagrade določi skupščina zbornice.

Skupščina zbornice je odvetnike razburila leta 2016, ko je sprejela sklep, po katerem je vpisnino v imenik odvetnikov z 2500 povišala na 9000 evrov. Po burnem odzivu odvetniške stroke je vpisnino čez nekaj tednov znižala na 3000 evrov, kmalu zatem pa je DZ sprejel novelo zakona o odvetništvu. Ta je določila, da višino vpisnine določa statut odvetniške zbornice, h kateremu pa mora soglasje dati vlada. Hkrati je novela določila, da vpisnina v imenik odvetnikov do spremembe statuta zbornice znaša 2295 evrov.

Odvetniška zbornica je sicer v letu 2018 združevala 2264 članov. V imenik odvetnikov je bilo vpisanih 1768 odvetnikov, v imenik tujih odvetnikov 11 odvetnikov, v imenik odvetniških kandidatov 163 kandidatov, v imenik odvetniških pripravnikov pa 322 pripravnikov. V Sloveniji je v letu 2018 aktivno poslovalo 271 odvetniških družb in 11 civilnih odvetniških družb, je razvidno iz vladnega delovnega gradiva.

Ljubljana, 19. julija (STA) - 
Foto: STA