c S

Državni svet zahteva preiskovalno komisijo o morebitnih spornih ravnanjih v postopkih zoper Kanglerja

13.06.2019 07:28 Ljubljana, 12. junija (STA) - Državni svet je danes z 20 glasovi za in brez glasu proti potrdil zahtevo za parlamentarno preiskovalno komisijo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pregonu državnega svetnika Franca Kanglerja. DZ mora parlamentarno preiskavo odrediti, če to zahteva tretjina poslancev ali državni svet.

Pobudnik zahteve, državni svetnik Marjan Maučec je na seji DS ponovno opomnil, da mora biti nekaj narobe s tem, da je nekdo dvajsetkrat na zatožni klopi, pa nikoli dokončno obsojen. Sam se bolj nagiba k politični odgovornosti, da je torej "nekdo nekaj nekomu naročil".

Stališče pravne službe DS je predstavil Dušan Štrus. Kot je dejal, so problemi delovanja sodstva lahko predmet parlamentarne preiskave, mora pa biti ob tem spoštovano načelo delitve oblasti. Tako druga veja oblasti ne more sprejemati sklepov, ki bi lahko vplivati na konkretne sodne postopke, je pojasnil.

Predsednik DS Alojz Kovšca je v razpravi poudaril, da ne želi posegati v delovanje pravosodje. "Obstajati pa mora način, da če pride do zlorabe oblasti, za to nekdo odgovarja," je pojasnil. Indici, da je prišlo do vpliva politike, po njegovi oceni obstajajo, preiskovalna komisija DZ pa naj ugotovi, ali to drži.

S parlamentarno preiskavo naj bi sicer ugotavljali morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali "pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona" zoper nekdanjega mariborskega župana Kanglerja. Raziskali naj bi sum kršitev človekovih pravic v postopkih in domnevno "nezakonito upravljanje in vodenje določenih evidenc policije".

Ustava in poslovnik o parlamentarni preiskavi določata, da mora DZ parlamentarno preiskavo odrediti, če to zahteva tretjina poslancev ali državni svet.

Na obsežnem dnevnem redu današnje seje DS so bila tudi odprta vprašanja integracije tujcev v Sloveniji. Aktivnosti vlade na tem področju sta državnim svetnikom predstavila državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin in državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk.

Čurin je navedel tri ključne ukrepe ministrstva. V začetni fazi integracije so po njegovih besedah ključni programi brezplačnega učenja jezika in spoznavanja družbe, ki so se v šestih letih delovanja že zelo dobro uveljavili.

Izpostavil je tudi okrepljeno vlogo sveta za integracijo tujcev ter skorajšnjo pripravo strateškega dokumenta oziroma migracijske strategije. Novembra je bila v ta namen ustanovljena tudi medresorska delovna skupina, dokument pa naj bi celovito naslovil področje migracij, tako zakonite kot nezakonite migracije.

Vukova je za ključno oviro, s katero se soočijo šole pri integraciji tujcev, izpostavila nepoznavanje jezika. Avgusta je zato nastala celovita usmeritev o učenju slovenščine in preverjanju znanja. Ker je to šolsko leto prvo, ki je potekalo po omenjenih usmeritvah, hkrati še poteka tudi njihovo vrednotenje, je pojasnila.

Državni svetniki so med drugim obravnavali še predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki pa ga DS ne podpira. Zakon po mnenju državnih svetnikov ne predstavlja celovite implementacije odločbe ustavnega sodišča. Državni svet opozarja, da bi moral predlagatelj v nadaljevanju zakonodajnega postopka resno preučiti vse pripombe in jih ustrezno nasloviti.