c S

Od leta 2002 sodnikom izrečenih 12 disciplinskih sankcij

06.06.2019 07:33 Disciplinsko sodišče je od leta 2002 sodnikom zaradi kršitev zakona o sodniški službi izrekel 12 kazenskih sankcij. V enem primeru je sodniku prenehala funkcija, šest jih je prejelo pisni opomin, petim pa so znižali plačo ali jih premestili, je razvidno iz odgovora na poslansko vprašanje poslanca Dejana Kaloha.

Kaloha je namreč zanimalo, koliko disciplinskih sankcij je bilo izrečenih sodnikom v zadnjih 20 letih zaradi kršenja 14. in 15. točke drugega odstavka 81. člena Zakona o sodniški službi. 14. točka namreč določa, da se kot kršitev sodniške dolžnosti šteje "vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica". 15. točka pa kot kršitev sodniške dolžnosti opredeljuje "neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje".

Kot je v odgovoru navedla pravosodna ministrica Andreja Katič, podatki o kršitvah in disciplinskih sankcijah obstajajo od avgusta 2002, ko je začela veljati novela zakona o sodniški službi, ki je opredelila dejanja, ki pomenijo kršitev sodniške dolžnosti. Pred tem je namreč zakon določal "le, da se disciplinski postopek uvede zoper sodnika, ki je obtožen, da krši sodniške dolžnosti oziroma neredno opravlja sodniško službo".

Iz podatkov, ki jih je navedla v odgovoru, je razvidno, da do leta 2004 niso ugotovili kršitev omenjenih dveh točk, od 2005 do lani sodnikom izrečene disciplinske sankcije v 12 primerih. V osmih primerih so disciplinski organi ugotovili kršitve 14. točke, v dveh primerih kršitve 15. točke, v dveh primerih pa kršitve obeh točk.

V enem primeru je sodniku prenehala sodniška funkcija, v treh primerih so ga premestili na drugo sodišče, v dveh so mu znižali plačo, v šestih pa so mu izrekli opomin.

V letih 2000 in 2001 ni bilo izrečene nobene disciplinske sankcije, so na ministrstvu navedli podatke vrhovnega sodišča.


Objavljamo tabelarni prikaz izrečenih disciplinskih sankcij sodnikom od leta 2005:

 leto       kršitev       disciplinska sankcija           sodišče
 2005   14. točka    pisni opomin  Vrhovno sodišče RS 
 2006  15. točka   premestitev za 2 leti   Okrajno sodišče v Piranu 
 2006  15. točka   pisni opomin  Okrajno sodišče v Kočevju 
 2010  14. točka    znižanje plače za 20 % za pol leta   Okrajno sodišče v Kamniku 
 2011  14. točka   pisni opomin  Okrožno sodišče v Ljubljani 
 2013  14. točka   pisni opomin  Okrajno sodišče v Ljubljani
 2015   14. in 15. točka   premestitev za 6 mesecev  Okrajno sodišče v Murski Soboti 
 2016  14. točka   znižanje plače za 15 % za pol leta  Višje sodišče v Ljubljani
 2016  14. točka   prenehanje sodniške funkcije  Okrajno sodišče v Ljubljani
 2016    14. in 15. točka   pisni opomin  Okrajno sodišče v Lendavi
 2018  14. točka   premestitev na eno leto  Okrajno sodišče v Piranu
 2018  14. točka   pisni opomin  Okrožno sodišče v Mariboru


Ljubljana, 05. junija (STA) - Vir: ministrstvo za pravosodje