c S

Predlog novele zakona o varstvu okolja v javni obravnavi

05.06.2019 15:04 Ljubljana, 05. junija (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je v torek popoldne v javno razpravo podalo predlog novele zakona o varstvu okolja. Zakon bo spremenjen na dveh temeljnih področjih, in sicer ravnanja z odpadki in sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Pripombe in predloge na ministrstvu pričakujejo do 4. julija.

Spremembe zakona prinašajo nove zahteve glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti. V Sloveniji so bile doslej opredeljene obveznosti za osem skupin proizvodov oz. odpadkov, ki nastanejo iz teh proizvodov: motorna vozila, električna in elektronska oprema, baterije in akumulatorje, embalaža, izrabljene gume za motorna vozila, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in nagrobne sveče. S predlagano zakonsko ureditvijo želi ministrstvo zagotoviti večjo učinkovitost teh sistemov.

Predlagani zakon določa obveznost proizvajalcev določenih vrst proizvodov, da so finančno in organizacijsko odgovorni za svoje izdelke, tudi ko iz njih nastanejo odpadki. To odgovornost lahko izpolnjujejo samostojno ali pa skupinsko v organizaciji, so pojasnili na ministrstvu.

Zakon določa tudi pogoje za samostojno in za skupinsko izpolnjevanje predpisanih obveznosti. Organizacijo bodo lahko tako ustanovili le proizvajalci odpadkov, organizacija pa bo za njih in za pridružene proizvajalce zagotavljala obveznosti glede zbiranja in predelave ter odstranjevanja odpadkov. Če bo na enem toku odpadkov vzpostavljenih več organizaciji, bodo morale ustanoviti ali se dogovoriti o koordinacijskem telesu, ki bo usklajeval izpolnjevanje njihovih obveznosti.

Predlagani zakon določa še, da se morajo vsi proizvajalci določenih vrst proizvodov registrirati in registru sporočati določene podatke. Zakon vzpostavlja tudi informacijski sistem, v katerem bodo podatki o količini proizvodov, danih na trg in količini odpadkov, zbranih in predelanih. Te podatke bo lahko uporabljalo tudi koordinacijsko telo za usklajevanje obveznosti med več organizacijami.

Predlagani zakon vsebuje tudi spremembe veljavnega zakona, ki urejajo sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU. Ta sistem je v EU vzpostavljen in deluje od leta 2005 dalje.

Predlagane spremembe so potrebne večinoma zaradi prenosa zahtev evropske direktive, rok za prenos in izvajanje te direktive je 9. oktober. Ker sistem deluje na ravni EU oz. evropskega gospodarskega prostora, je razumljivo, da delovanje tega sistema ureja vse več pravnih aktov EU z neposrednim učinkom. Zaradi tega je bilo treba zakon v določenem delu spremeniti tudi zaradi uskladitve z zahtevami teh predpisov, pa tudi nomotehnično prilagoditi, so pojasnili na ministrstvu.

Čeprav so v predlaganem zakonu spremenjeni skoraj vsi členi veljavnega zakona, ki urejajo trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, pa ne gre za bistveno spremembo vzpostavljenega in delujočega sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, so še poudarili.