c S

Svetina ob obravnavi poročila varuha izpostavil anonimne prijave in neizpolnitev odločbe glede zasebnih šol

16.05.2019 08:39 Ljubljana, 15. maja (STA) - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je kot zainteresirano delovno telo seznanil s poročilom varuha človekovih pravic za lani. Med področji, ki jih je treba urediti, je varuh Peter Svetina med drugim izpostavil problematiko anonimnih prijav v šolstvu in uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnih osnovnih šol.

Po besedah varuha človekovih pravic Petra Svetine so pri varuhu lani obravnavali vrsto vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja. Med drugim opažajo povečanje števila pobud, ki se nanašajo na medvrstniško nasilje. "Pri tem je naše stališče, da mora država pri tem delovati preventivno," je dejal.

Pri varuhu so obravnavali tudi problematiko anonimnih prijav na šolsko inšpekcijo. V zvezi s tem so po besedah Svetine ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozvali, naj pove, kako se bo lotilo te problematike.

Posebej je varuh lani opozarjal, da še vedno ostaja neuresničena odločba ustavnega sodišča glede financiranja javnih programov v zasebnih osnovnih šolah. Pri tem njegova kritika leti tako na vlado kot na državni zbor, je dejal.

Zakonodajalca so pri varuhu tudi pozvali, naj se dokončno odloči, ali so verski obredi v šolah dovoljeni ali ne ter to bolje uredi v zakonodaji. Slednje je po besedah Svetine potrebno, da se lahko do tega vprašanja opredeli tudi varuh.

Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Martina Vuk se je strinjala, da je treba pri vrstniškem nasilju delovati preventivno, zato v šolah potekajo posebne delavnice o tem, kako prepoznati nasilje in kako se nanj odzvati, je povedala.

Glede problematike anonimnih prijav je dejala, da področje urejajo. Med drugim je bil ustanovljen projektni svet, ki bo pripravil nov zakon o šolski inšpekciji, kjer bo urejeno tudi to vprašanje. "Dejstvo namreč je, da je nekatere anonimne prijave mogoče razumeti kot obračunavanje in ne kot prijavo zaznanih nepravilnosti," je dejala.

Odločbo ustavnega sodišča bodo po njenih besedah zadovoljivo uredile spremembe zakonodaje, ki so jih pripravili, zaživele pa bi lahko naslednje šolsko leto.

Glede vprašanja verskega pouka v šolah je dejala, da predpisi dopuščajo izjemo, da lahko verouk v prostorih šole poteka takrat, ko zanj drugje ni primernih prostorov, ali ko je pot do takšnega pouka nevarna, v vseh primerih pa mora soglasje dati minister. Res pa je, da zakon ne določa sankcij za šole, ki soglasja ne pridobijo, kar bo urejeno z naslednjo novelo zakona o financiranju izobraževanja, je povedala.

V poslanski razpravi se je Jurij Lep (DeSUS) zavzel, da se anonimnih prijav v šolstvu ne bi povsem ukinilo. Ta možnost naj ostane, a naj se da možnost inšpektorju, da sam odloči, katero bo obravnaval, je dejal.

Ljudmila Novak (NSi) se je strinjala, da je odločbo ustavnega sodišča glede zasebnih šol treba uresničiti, je pa treba po njenem mnenju tudi paziti, da se pri tem ne bodo povzročile nove krivice.

Aljaž Kovačič (LMŠ) je opozoril, da je varuh lani prejel tudi nekatere pobude glede ocen v šoli: "Sprašujem se, kam smo prišli kot družba, da se varuhu pritožujemo že zaradi ocen."

Varuh je sicer lani obravnaval nekaj več kot 4000 pobud. Za 309 od teh so ocenili, da so utemeljene, pri tem pa zaznali 377 kršitev človekovih pravic. Te je kršilo 45 organov, največkrat ministrstvo za delo, vlada in občine, je dejal Svetina.

Odbor se je danes s sklepom zavzel za spoštovanje priporočil, ki jih je v poročilu podal varuh.