c S

Obtoženi podkupovanja v zdravstvu Antolič, Faganelijeva in Šturmova zanikali krivdo

14.05.2019 07:34 Ljubljana, 13. maja (STA) - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes začel predobravnavni narok za obtožene v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu, ki bo zaradi večjega števila obtoženih potekal po delih. Tokrat so pred sodnico Dejano Fekonja stopili Vane Antolič, Nataša Faganeli in Jana Šturm. Nobeden od njih ni priznal krivde.

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici, pod katero se je podpisal tožilec Iztok Krumpak, je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.

Krumpak je na današnjem predobravnavnem naroku predstojniku ortopedske klinike ljubljanskega kliničnega centra Antoliču, vodji lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Faganelijevi in nekdanji zakoniti zastopnici družbe Emporia Medical Šturmovi, zdaj prokuristki v družbi Advanta, ponudil, da bo zanje zahteval nižje kazni, če priznajo krivdo.

Za Antoliča bi v tem primeru tožilec za kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril zahteval 5000 evrov denarne kazni, za Faganelijevo, ki jo obtožnica bremeni enakega kaznivega dejanja, pa enotno triletno zaporno kazen v obliki vikend zapora ter 15.000 evrov denarne kazni in odvzem protipravnih nagrad.

Za Šturmovo, ki je med obtoženimi na strani dobaviteljev in jo obtožnica bremeni nedovoljenega dajanja daril, bi Krumpak ob priznanju krivde zahteval enotno pogojno zaporno kazen enega leta in dveh mesecev ter 6000 evrov denarne kazni. Ker so Antolič, Faganelijeva in Šturmova zavrnili ponudbo tožilca, je ta napovedal, da bo zanje zahteval višje kazni.

Za Antoliča bo tako zahteval zaporno kazen, višjo denarno kazen in ukrep prepovedi opravljanja poklica, za Faganelijevo višjo zaporno in denarno kazen ter prepoved opravljanja poklica, za Šturmovo pa višjo zaporno in denarno kazen.

Antoličev zagovornik Vasja Jesenko je predlagal izločitev postopka zoper njegovo stranko, ker naj ne bi bilo razlogov za enotni postopek zoper vse obtožene. Tožilec se je izrekel proti temu predlogu, sodnica Fekonjeva pa je napovedala, da bo obtožnico zaradi večjega števila obtoženih verjetno razdelila na več postopkov, "da ne bi vsi hkrati sedeli na sodišču".

Poleg tega je odvetnik Jesenko predlagal tudi zaslišanje dodatne priče, to je Mete Vesel Valentinčič, ki je bila v spornem času zaposlena kot vodja pravne službe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Zagovornik Faganelijeve Blaž Kovačič Mlinar pa je napovedal, da bo sodišču predložil mnenje pravne strokovnjakinje za javna naročila Marije Bukovec Marovt.

Odvetnik Kovačič Mlinar je tudi podvomil v verodostojnost nekaterih listin v sodnem spisu, zato je predlagal, naj sodišče pridobi izvedenski mnenji grafologa in strokovnjaka za ugotavljanje pristnosti listin. Predobravnavni narok se bo nadaljeval prihodnji ponedeljek, začetek sojenja pa je sodnica Fekonjeva napovedala za jesen.

Korupcijska afera s podkupovanjem zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih v zameno za izbor medicinskih materialov in zdravil sicer sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor.

Po ugotovitvah preiskave so dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih zavodih ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oz. bi zavod kupil ravno njihove izdelke. Cene materiala naj bi tako že v izhodišču vsebovale del za nagrade, ki se je gibal med petimi in 20 odstotki.

Poleg Antoliča, Faganelijeve in Šturmove so med obtoženimi tudi radiolog iz UKC Ljubljana Zoran Milošević, ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman, ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič, travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, nekdanji vodja ortopedije v tej bolnišnici Samo Karel Fokter, Rok Vengust z ljubljanske ortopedske klinike, Miloševićev sin Mihael Štamberger Miloševič in nekdanji komercialist v družbi Emporia Medical Darko Žafran. Obtožena pravna oseba je družba Advanta.

Medtem pa so že zastarali postopki zoper radiologa iz UKC Maribor Jožefa Matelo in njegovega sina Primoža Matelo, nekdanjega komercialista v družbi Emporia Medical Marina Tadića in vodjo lekarne na ljubljanskem onkološkem inštitutu Moniko Sonc.