c S

Osnutek zakona o katastru nepremičnin v javni obravnavi

08.05.2019 14:10 Ljubljana, 08. maja (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je danes dalo v javno obravnavo osnutek zakona o katastru nepremičnin. Ta bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb ter bo tako temeljna evidenca podatkov o stavbah in parcelah. Ministrstvo pripombe in predloge pričakuje do 6. junija.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot sistemski predpis urejal vodenje podatkov o nepremičninah, državni meji in prostorskih enotah v Sloveniji. Nadomestil bo sedanji zakon o evidentiranju nepremičnin.

Kataster nepremičnin bo temeljna evidenca podatkov o legi, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb.

V njem bodo le podatki o fizičnih lastnostih nepremičnin - določena bosta položaj in oblika glede na geodetsko izmero - ne bo pa tudi podatkov o stvarnih pravicah na teh objektih. Podatki o pravnem oz. upravnem statusu bodo dostopni v povezanih evidencah, npr. podatek o dovoljeni ali nedovoljeni gradnji v zbirki podatkov o graditvi.

Matična evidenca za podatke o lastništvu, pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih o nepremičninah bo ostala zemljiška knjiga. Cilj je, da bi bile v katastru stavb in zemljiški knjigi opredeljene iste nepremičnine ter da bi se obe evidenci med seboj dopolnjevali in bi bili povezani.