c S

Inšpektorat za notranje zadeve lani največkrat nadziral zasebno varovanje, orožje in pirotehniko

24.04.2019 12:11 Ljubljana, 24. aprila (STA) - Inšpektorji za notranje zadeve so v letu 2018 največ nadzorov opravili na področju zasebnega varovanja, in sicer 482. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, imajo zasebno varovanje in varnostne službe čedalje pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju varnosti, tudi nacionalne. Pozornost so inšpektorji namenili tudi nadzoru nad orožjem in pirotehniko.

Inšpektorji so zasebna varnostna podjetja nadzirali predvsem v smislu izpolnjevanja pogojev za opravljanje različnih vrst varovanja ter prevoza denarnih in drugih vrednostnih pošiljk.

Ugotovitve inšpektorjev iz tovrstnih nadzorov kažejo, da se stanje postopoma izboljšuje. Veliko je dobrih praks in rešitev, strokovnih in zakonitih pristopov, vendar pa so inšpektorji zaznali tudi posamezna negativna odstopanja, je razvidno iz poročila za leto 2018, ki so ga pred dnevi objavili na spletni strani notranjega ministrstva.

Po številu opravljenih inšpekcijskih nadzorov sledi nadzor nad orožjem, strelivom in eksplozivom. V skupaj 140 nadzorih so inšpektorji med drugim ugotovili nepravilnosti pri vodenju evidenc in neustrezno mehansko zaščito prostorov, v katerih je orožje.

V letu 2018 je bilo skupno izrečenih 231 upravnih ukrepov, in sicer osem odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti in 41 odločb o odpravi nepravilnosti, v 182 primerih pa so bila izrečena upravna opozorila.

Pri vodenju prekrškovnih zadev so bile izdane 603 odločbe, največ na področju zasebnega varovanja. Skupna višina vseh izrečenih glob v letu 2018 je znašala 545.423 evrov.

Posebna skrb inšpektorjev je bila lani namenjena tudi sistematičnim inšpekcijskim nadzorom nad kritično infrastrukturo in za državo pomembnimi objekti ter nad organiziranjem javnih prireditev v nočnih lokalih in na prostem.

Kot so zapisali v letnem poročilu za 2018, so inšpektorji podrobneje nadzirali tudi zasebna varnostna podjetja, predvsem glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje različnih vrst varovanja ter prevoza denarnih in drugih vrednostnih pošiljk.

Nadzori letu 2018 so bili usmerjeni tudi na strelišča, saj gre za področje, kjer je bilo v preteklosti več pritožb. V zimski sezoni, še posebej med počitnicami, so inšpektorji nadzirali zagotavljanje varnosti na smučiščih.

Čez vse leto pa so inšpekcijski nadzori potekali na področju orožja in eksploziva, detektivske dejavnosti in tajnih podatkov. Vse prejete prijave in pobude za inšpekcijske nadzore so bile obravnavane takoj in rešene v tekočem letu, je še razvidno iz poročila.