c S

Mariborsko sodišče lani za skoraj četrtino zmanjšalo zaostanke

25.03.2019 06:33 Maribor, 23. marca (STA) - Mariborsko okrožno sodišče je skupaj s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu lani v reševanje prejelo 73.068 zadev, medtem ko jih je rešilo 77.288. Pripad novih zadev, tako kot zadnjih nekaj let, še naprej rahlo upada, za skoraj četrtino pa so lani uspeli znižati tudi število nerešenih primerov.

Mariborsko sodišče je lani v obravnavo prejelo dobrih šest odstotkov manj novih zadev, kot so za STA povedali v uradu predsednice sodišča Alenke Zadravec, pa se je njihovo število zmanjšalo na večini oddelkov.

Samo na okrožnem sodišču, torej brez okrajnih, so lani beležili za skoraj desetino nižji pripad. V obravnavo so prejeli 14.777 novih zadev, leto prej 16.595. Nižje številke so beležili v praktično vseh zadevah z izjemo pomembnejših pravdnih zadev, v katerih se je v primerjavi z letom 2017 delež povečal za dobrih enajst odstotkov.

Sodišča v okviru mariborskega okrožja so lani uspela še dodatno znižati število vseh nerešenih zadev. Če je bilo teh konec leta 2017 še 17.791, jih je bilo konec lanskega leta le še 13.534 oziroma skoraj četrtino manj. Kot ob tem še poudarjajo na mariborskem sodišču, so samo v zadnjih dveh letih število vseh nerešenih zadev zmanjšali za več kot 45 odstotkov.

Opazno nižje je zadnja leta tudi število novih insolvenčnih postopkov, med katerimi tudi sicer gre predvsem za osebne stečaje. Lani je bilo vseh novih skupaj 682, kar je polovica manj kot tri leta prej. Med temi je bilo 182 novih insolvenčnih postopkov v podjetjih, zaključili so jih 288, skupaj z osebnimi stečaji pa 1694. Ob tem velja omeniti, da se najstarejši stečajni postopki vlečejo še iz leta 1996.

Na področju kadrov na mariborskem sodišču čutijo potrebo predvsem po novih sodnikih na okrožnem in okrajnem sodišču v Mariboru. Že od lani je v teku nekaj razpisov, nekaj zaradi odhodov sodnikov v letu 2018, nekaj zaradi izkazanih dodatnih potreb.

Ker bo prihodnji mesec uveljavljen družinski zakonik, so morali kadrovsko okrepiti tudi oddelek za družinsko sodstvo, zaradi lanskega večjega pripada zadev pa bo treba okrepiti še pravdni oddelek okrožnega sodišča. Prioriteta še naprej ostaja kazensko pravno področje, kjer pričakujejo dodatne sodniške moči na oddelku za kazensko in mladoletniško sodstvo.

S prostorskimi težavami se ukvarjajo predvsem na okrožnem sodišču na Sodni ulici, kjer primanjkuje kabinetov za sodnike, še posebej pa za strokovne sodelavce, ki si pisarne delijo s po dvema ali celo tremi sodelavci, kar glede na naravo njihovega dela po ocenah vodstva sodišča ni primerno.

Prostorsko stisko še naprej rešujejo tudi za arhiv, ki je prenatrpan, kar v veliki meri pripisujejo tudi dejstvu, da Pokrajinski arhiv Maribor ne prevzema gradiva v skladu z veljavno zakonodajo. Tako na sodišču še vedno hranijo gradivo, ki v nekaterih primerih sega celo v čas od leta 1945.