c S

Podporo, svetovanje in sočutje žrtvam spolnih zlorab nudi nova civilna iniciativa

20.02.2019 07:28 Ljubljana, 19. februarja (STA) - Oblikovala se je civilna iniciativa za boj proti spolnim zlorabam v Cerkvi na Slovenskem Dovolj.je, ki žrtvam nudi celostno strokovno podporo, tako psihosocialno kot pravno pomoč v kazenskih in cerkvenih postopkih. V iniciativi se zavzemajo za popolno zaščito žrtev spolnih zlorab in od Cerkve zahtevajo ničelno toleranco do teh dejanj.

Civilna iniciativa povezuje dejavne katoličane različnih strokovnih profilov, ki so se bodisi neposredno bodisi posredno srečali s spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi na Slovenskem.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal član iniciative Igor Vovk, sicer član Zavoda Iskreni, je civilna iniciativa nastala, ker so prepričani, da Katoliška cerkev na Slovenskem naredi premalo, da bi zaščitila žrtve spolnih zlorab, ter da proti storilcem ne ukrepa konkretneje, hitreje in odločneje.

"Zelo težko je poslušati izpovedi žrtev spolnih zlorab, še težje pa je poslušati, da jih odgovorni niso vzeli resno. Mnogim storilcem se nič ni zgodilo, ukrepanje, če je bilo, pa je bilo preblago. Tega v prihodnje ne bomo več tolerirali, ne glede na to, kako visok cerkveni dostojanstvenik je bil v dejanja vključen," je poudaril Vovk.

S člani iniciative in številnimi strokovnjaki z različnih področij je od danes naprej mogoče stopiti v stik prek spletne strani dovolj.je, ki je po Vovkovih besedah varen prostor za izpovedi žrtev spolnih zlorab in za prijave spolnih zlorab s strani cerkvenih predstavnikov.

Od Slovenske škofovske konference (SŠK), škofov in redovnih predstojnikov med drugim zahtevajo ničelno toleranco do spolnih zlorab, pričakujejo, da bodo resno vzeli vsak naznanjen primer suma spolne zlorabe s strani pastoralnega delavca ter da bodo ob vsakem sumu na spolno zlorabo domnevnega storilca nemudoma odstranili z vseh položajev, na katerih bi lahko prišlo do nadaljnjih spolnih zlorab.

Član iniciative in pravni zastopnik nekaterih žrtev v cerkvenih postopkih Tomaž Pisk je dejal, da se smernice za ravnanje v primeru zlorab, ki so jih slovenski škofje v novi različici sprejeli leta 2014, ne izvajajo v celoti. Poudaril je tudi, da k prijavi zlorab s strani klerikov na spletni strani dovolj.je spodbujajo vse, tudi če je od zlorabe preteklo že nekaj let in če je storilec že preminil.

Z iniciativo so njeni člani pretekli teden seznanili ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika SŠK Stanislava Zoreta. Nastala pa je dva dni pred srečanjem predsednikov vseh škofovskih konferenc v Vatikanu na temo zaščite mladoletnih v Cerkvi. Posvet, ki bo od četrtka do nedelje, se bo osredotočil na odgovornost in transparentnost dela škofov, ki so v preteklosti prikrivali spolne zlorabe, in na to, kako ta dejanja v prihodnje preprečiti.

Ravno danes je SŠK, ki predstavlja najvišjo ustanovo Katoliške cerkve v Sloveniji, v sporočilu za javnost zagotovila, da v Katoliški cerkvi velja ničelna stopnja tolerance do vsakega primera spolnega nasilja ter da je Katoliška cerkev svetovna verska skupnost, ki je na področju zaščite otrok v globalnem in lokalnem vidiku storila največ.

Ob tem so pri SŠK nanizali nekaj ukrepov na tem področju, med katerimi je tudi leta 2009 ustanovljena ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab. Kot je razvidno iz statističnih podatkov, je leta 2017 skupina obravnavala dve prijavi spolnega nasilja. Ob tem je SŠK navedla tudi število sodelavcev v Cerkvi, in sicer je 1018 duhovnikov, 649 je katehetov in katehetinj, 482 je redovnic, 30 je diakonov in 14 škofov.

Ekspertna skupina je do zdaj obravnavala 12 primerov domnevnih spolnih zlorab. Po podatkih Televizija Slovenija naj bi bili v vseh teh storilci moški, kleriškega stanu, domnevne žrtve pa mladoletne osebe. Od žrtev je bilo pet deklet in sedem fantov. Štiri izmed teh primerov so obravnavali tudi pravosodni organi. Iz ekspertne skupine so za televizijo sporočili še to, da je bilo od leta 1993 v Sloveniji laiziranih 18 duhovnikov, nekateri prostovoljno, nekateri pa zaradi cerkvenih sankcij.