c S
Sredstva v rebalansu po oceni Sodnega sveta ne zadoščajo za dvig kakovosti njihovega delovanja 18.02.2019 15:40 Ljubljana, 18. februarja (STA) - V Sodnem svetu pozdravljajo zagotovitev sredstev za delovanje v rebalansu proračuna, a opozarjajo, da ta niso zadostna za dvig kvalitete izvajanja njihovih pristojnosti. Prav tako opozarjajo na prenizka sredstva za delovanje sodišč in na neupoštevanje višjih finančnih posledic sprejema družinskega zakonika in bodočega zakona o nepravdnem postopku.

Rebalans Sodnemu svetu namenja dodatnih 110.000 evrov sredstev. Kot so v mnenju k rebalansu zapisali v Sodnemu svetu, pa ta sredstva pokrijejo le temeljne potrebe za njihovo delovanje, ne bodo pa dovolj za izvajanje izboljšav.

V zvezi z delovanjem sodstva se je Sodni svet pridružil mnenju vrhovnega sodišča, da sredstva za delovanje sodišč v letu 2019 ne bodo zadostna za učinkovito delovanje. Vrhovno sodišče je sicer ocenilo, da, da bo sodstvu zmanjkalo 5,3 milijona evrov za plače, 1,3 milijona evrov za pokrivanje povečanih obveznosti sodišč na področju družinskega sodstva zaradi uveljavitve družinskega zakonika in 0,6 milijona evrov za manjše investicije.

Ponovno so opozorili tudi na dejstvo, da je Slovenija po številu vloženih tožb v EU še vedno na vrhu, hkrati pa se število sodnikov in strokovno-administrativnega osebja zmanjšuje. Po njihovem prepričanju bi bilo tudi nujno sprejeti strategijo celovite ureditve pogojev poslovanja sodišč.