c S

S predlogom novele do ustreznejše pomoči za žrtve kaznivih dejanj

10.01.2019 07:33 Predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki je v javni obravnavi, v naš pravni red prenaša del evropske direktive o določitvi minimalnih standardov pri pravicah, podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Kot novo socialnovarstveno storitev uvaja podporo žrtvam kaznivih dejanj, ki bo umeščena med obstoječe storitve na centrih za socialno delo.

Nova socialnovarstvena storitev bo zagotovila strokovno obravnavo preko strokovnega svetovanja, ki zajema vidik prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje, usmerjanje in vodenje. Tako naj bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in ekonomsko izboljšanje položaja. Podrobnosti bodo natančneje urejene v dopolnjenem pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, je zapisano v predlogu, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in bo v javni obravnavi do konca januarja.

Dopolnjen bo tudi pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, kjer bo med področja, ki jih pokrivajo socialnovarstveni programi, umeščena tudi podpora žrtvam kaznivih dejanj.

Evropska komisija je Sloveniji že leta 2016 izrekla opomin, ker direktive ni ustrezno prenesla v svoj pravni red. Podaljšani rok za prenos se bo iztekel 9. aprila.

V Sloveniji je bilo v letu 2016 policiji prijavljenih 61.574 kaznivih dejanj. Po podatkih ministrstva za pravosodje pa je bilo leta 2016 42.430 žrtev kaznivih dejanj, od tega 16.390 žensk, 1649 otrok in 5014 starih nad 65 let.

V letu 2016 je bilo 356 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, 31 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, 31 umorov oziroma kaznivih dejanj s smrtjo.

Na ministrstvu predvidevajo, da bodo podporo v skladu s predlogom potrebovale in iskale predvsem žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivih dejanj nasilja in kaznivih dejanj, ki posegajo v telesno nedotakljivost žrtve.

Po podatkih, ki jih je Slovenija leta 2016 poslala na Evropsko komisijo, so centri za socialno delo obravnavali 3665 žrtev. Beležili so 2751 primerov nasilja v družini, v katerih so bili žrtve odrasli, in 977 primerov, v katerih so bili žrtve otroci. V dveh kriznih centrih za odrasle žrtve nasilja, ki delujeta v okviru centrov za socialno delo, je bilo 253 uporabnikov.

V socialnovarstvenih programih, ki jih izvajajo nevladne organizacije, je bilo v varnih hišah in kriznih centrih 715 uporabnikov. V programih za svetovanje je bilo 2310 uporabnikov, v telefonskem svetovanju pa so prejeli 3090 klicev.

Ljubljana, 09. januarja (STA)