c S
Odvetniška zbornica po razsodbi vrhovnih sodnikov upa na dogovor glede dviga odvetniške tarife 15.10.2018 16:32 V odvetniški zbornici so zadovoljni ob nedavni odločitvi vrhovnega sodišča, ki je glede določanja vrednosti točke v odvetniški tarifi odločilo, da pristojni minister v okviru pooblastil nima pravice pravno nevezanega političnega veta na spremembe tarife. Upajo, da bodo z ministrstvom za pravosodje lahko dosegli nek dogovor.

Odvetniška zbornica Slovenije je ministrstvo za pravosodje zaprosila za soglasje za uskladitev odvetniške tarife z rastjo življenjskih stroškov, kot to predvideva zakon. "Izpolnjeni so bili vsi pogoji, saj odvetniška tarifa pred tem ni bila usklajena vse od leta 2003. A minister se takrat sploh ni odzval na naš predlog, zapisal je nekaj, kar ni bila niti odločba, zato smo sprožili upravni spor," je pojasnil predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek.

Upravno sodišče je na prvi stopnji tožbo zbornice zavrnilo in dejalo, da ima minister politično diskrecijo, da soglasje poda ali pa ne. Odvetniška zbornica se je pritožila na vrhovno sodišče in to je zdaj presodilo nasprotno kot pred tem upravno sodišče, da torej minister nima politične diskrecije zavrniti dvig odvetniške tarife, če so izpolnjeni pogoji za to.

Vrhovno sodišče je prvostopenjskemu sodišču naložilo, naj o zadevi vsebinsko odloči, a Završek upa na neko mirno rešitev oz. dogovor z ministrstvom še pred novim odločanjem upravnega sodišča. Odvetniška zbornica Slovenije je predlagala dvig vrednosti točke odvetniške tarife z 0,45 evra na 0,63 evra oz. 0,65 evra, kar je utemeljevala z rastjo življenjskih stroškov po indeksu, ki ga objavlja Statistični urad RS.

Na ministrstvu za pravosodje so sicer za STA pojasnili, da z besedilom sodbe vrhovnega sodišča še ne razpolagajo, odločitev o nadaljnjem postopanju pa bodo sprejeli, ko jo bodo natančno proučili.

Završek je pojasnil, da se je z novo ministrico za pravosodje Andrejo Katič že pogovarjal, a ne konkretno o vprašanju odvetniške tarife. Upa pa, da bodo zadevo rešili čim prej. Kot je opozoril, gre za vprašanje plačila za delo odvetnikov, "ki je podcenjeno že od leta 2003 dalje. Da ne omenjam plačila odvetnikom, ko ti delajo za državo, takrat so namreč plačani samo polovico te tarife".

Zakon o odvetništvu določa, da odvetniško tarifo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za pravosodje. Pogoje in merila za spremembo tarife pa določa 13. člen dokumenta z naslovom Odvetniška tarifa, ki ga je sprejela odvetniška zbornica.

Po presoji vrhovnega sodišča glede na vsebino upoštevanih določb zakona o odvetništvu ter Odvetniške tarife ne gre za čisto političen proces abstraktne pravne regulacije. Odločitev ministra v zvezi z uresničevanjem javnega pooblastila s strani odvetniške zbornice ne more biti prepuščena njegovi prosti politični oceni, saj bi to pomenilo, da se 137. člen Ustave, ki ureja odvetništvo, uresničuje v popolni odvisnosti od politične volje nosilca izvršne funkcije.

Vrhovno sodišče je navedlo še, da je odvetniški zbornici kot nosilki javnega pooblastila mogoče pritrditi, da ne varuje zgolj parcialnih interesov poklicnega združenja ali skupine, temveč ustavni položaj odvetništva, ki vpliva tudi na pravice strank v postopkih pred sodišči.

Ljubljana, 15. oktobra (STA)
Foto: STA