c S
Društvo Door zaradi razveznih postopkov v Strasbourg 25.09.2018 08:23 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Društvo Door in njegov predsednik Iztok Ivančič, ki menijo, da so razvezni postopki diskriminatorni, so na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu vložili tožbo proti Sloveniji zaradi diskriminacije očetov v razveznih postopkih v sodstvu in sociali. Slovenija krši več členov Evropske konvencije za človekove pravice, menijo.

Slovenija krši več členov konvencije, tako 6. člen, ki se nanaša na pravico do poštenega sojenja, 8. člen, ki se nanaša na pravico do družinskega življenja, 13. člen, ki se nanaša na diskriminacijo, in 14., ki se nanaša na pravico do pravnega sredstva, je na današnji predstavitvi tožbe v Ljubljani povedal nekdanji sodnik na sodišču v Strasbourgu Boštjan M. Zupančič, ki je društvu pomagal pri vložitvi tožbe.

Tožbi so dodali podpise skoraj 200 ljudi, ki se zaradi domnevne kršitve omenjenih členov čutijo prizadeti, je povedal. Pričakuje, da bo sodišče tako kot denimo v primeru izbrisanih ali varčevalcev Ljubljanske banke izdalo odločbo, ki bo "identificirala problem". Če bo sodba izdana, bo imela moč zakona in bo zavezovala vsa sodišča v Sloveniji in EU, je spomnil.

Kršitve konvencije so strukturne in sistemske, so zapisali v tožbi. Razvezni postopki v Sloveniji so diskriminatorni, koruptivni, dolgi in nestrokovni, je dejal predsednik Društva za otroke, očetovstvo in resnico Ivančič, ki je iskal pravico tudi po slovenskih sodiščih, na koncu na ustavnem, kjer pa ni uspel.

Enostransko zunajsodno zasliševanje otroka, ki je že sicer odtujen enemu od staršev in pod vplivom drugega, ne more imeti pravega učinka, je menil. Del zakona o pravdnem postopku, ki ureja tako zasliševanje, je zato po njegovi oceni neustaven. To so v društvu zapisali tudi v peticiji vladi, sodstvu in centrom za socialno delo, ki jo je podpisalo skoraj 900 ljudi.

Po njegovih besedah se v 80 odstotkih ločitev starša ne dogovorita sporazumno za razvezo, otroci pa so enemu ali drugemu dodeljeni v sodnih postopkih. V 90 odstotkih so dodeljeni materam, je dejal. Dodelitve so po njegovih besedah izvedene kljub nasprotovanju drugega starša.

Društvo si prizadeva za uravnotežene stike otrok z obema staršema, je pojasnil. Otrok za zdrav čustven in socialen razvoj ter za razvoj moralnih in vedenjskih vrednot potrebuje uravnoteženo vzgojo matere in očeta, med drugim izpostavljajo v društvu.