c S
Prepoved lastne obleke zapornikom znotraj zaprtega dela zavoda po mnenju varuha ni upravičena 17.09.2018 07:35 Ljubljana, 16. septembra (STA) - Prepoved uporabe lastne obleke v zaporu na Dobu, ki v svojem hišnem redu kot pravilo določa nošenje zavodskih oblačil, morajo opravičevati varnostni ali drugi tehtni razlogi, opozarja varuh človekovih pravic. Strinja se z ugotovitvami UIKS, da tovrstnih razlogov ni v primeru zasedanja komisije za pogojni odpust znotraj zaprtega dela zavoda.

Na varuha človekovih pravic se je, kot so zapisali na spletni strani, obrnil zapornik in v pismu izpostavil, da mu je bila kot obsojencu v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni prepovedana navzočnost na zasedanju komisije za pogojni odpust v civilni obleki. Varuh je nato za utemeljitev te prepovedi in morebitne druge ugotovitve in ukrepe glede pritožbenih navedb pobudnika prosil Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), na katero je sicer pobudnik prav tako naslovil pismo.

Kot so pojasnili pri varuhu, je UIKS vlogo obsojenca obravnaval kot pritožbo na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in jo ocenil kot utemeljeno. UIKS je sicer iz varnostnega vidika za upravičeno presodil zahtevo zaporskega zavoda Dob po nošenju zavodskih oblačil v upravnem delu zavoda, to je zunaj zaprtega dela. Vendar pa po ugotovitvah UIKS komisija za pogojni odpust ne zaseda več v upravni zgradbi, temveč v prostorih oddelkov znotraj zaprtega dela zavoda, kar pomeni, da obsojenci, ki se udeležijo zasedanja komisije, ne zapustijo zaprtega dela zavoda.

Po oceni UIKS tako niso podani varnostni zadržki, ki bi utemeljevali stališče zavoda Dob, po katerem bi bilo obsojencem lahko omogočeno nošenje lastnih oblačil na zasedanju komisije za pogojni odpust le v primeru, ko bi ta zasedala v prostorih njihovega matičnega oddelka. Prehajanje obsojenca iz matičnega oddelka v oddelek, v katerem zaseda komisija, iz vidika varnostnega tveganja ne zahteva nošenja zavodske obleke, saj obsojenca pri tem spremlja pravosodni policist, po koncu zasedanja komisije pa mu ni omogočeno prosto gibanje po oddelku, temveč se vrne v svoj matični oddelek, so pojasnili.

Drugačnega stališča zavoda Dob po mnenju UIKS ne opravičujejo niti varnostni niti morebitni drugi razlogi. Vprašanje obstoja upravičenih varnostnih razlogov se pojavi tudi v primeru pogojevanja možnosti nošenja lastne obleke z bivanjem le v matičnem, in ne v drugih oddelkih, sploh ob dejstvu, da je gibanje obsojencev v oddelkih, ki niso njihovi matični, zelo omejeno in nadzorovano.

Varuh človekovih pravic se je z ugotovitvami UIKS strinjal. Zato je tudi pozdravil poziv UIKS, da zavod Dob obsojencem, ki bodo to želeli, omogoči nošenje lastnih oblačil na zasedanju komisije za pogojni odpust, ko bo ta zasedala v kateremkoli oddelku znotraj zaprtega dela zavoda.