c S

Državni svetniki z dvema zakonodajnima pobudama

12.09.2018 16:56 Ljubljana, 12. septembra (STA) - Državni svet je na današnji seji določil besedilo dveh zakonskih predlogov, novele gradbenega zakona in dopolnitev zakona o voznikih. S prvim naj bi odpravili nekatere nejasnosti, ki so se pojavile z uporabo zakonskih rešitev. Z drugim pa želijo prispevati k povečanju varnosti cestnega prometa.

Pobudo za novelo gradbenega zakona, ki se je začel uporabljati 1. junija letos, je podala državna svetnica Bojana Potočan. Svetniki želijo jasnejšo opredelitev že obstoječih zakonskih določb, ki po njihovih navedbah povzročajo pravno negotovost pri prometu z nepremičninami.

Predlagajo poseg v 93. člen zakona, ki določa posebne prepovedi za nedovoljene objekte in neskladno uporabo objekta. S črtanjem ene od določb bi zavezance iz tega člena (upravljavce, notarje, pooblaščene inženirje s področja geodezije in druge osebe javnega ali zasebnega prava) razbremenili preverjanja, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje.

Omenjeni zavezanci namreč nimajo strokovnega znanja za ugotavljanje omenjenega pravnega dejstva, pri čemer tudi ni vzpostavljena nobena javnopravna evidenca, ki bi preverjanje omogočala. Pristojnost izvajanja nadzora nad tem, ali je za nek objekt potrebno gradbeno dovoljenje ter ali je objekt zgrajen v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, ima inšpektor, so zapisali v obrazložitvi predlagane rešitve.

Predlog za dopolnitev zakona o voznikih pa je podal državni svetnik Igor Velov. Veljavni zakon predpisuje udeležbo voznika, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, v ustreznem rehabilitacijskem programu, če so mu bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Gre za napotitev v primeru, če sodišče odloči, da se pod določenimi pogoji izvršitev sankcije lahko odloži.

Državni svet predlaga razširitev obsega edukacijskih in psihosocialnih delavnic. Za omenjene voznike - kršitelje tako predlaga še obvezno udeležbo v delovanju organizacije na področju prometne varnosti, vzgoje in izobraževanja oz. dela z žrtvami prometnih nesreč v obsegu osem ur oz. 16 ur. Organizacijo, v katero bi napotili voznika, pa bi določila javna agencija na podlagi javnega poziva.