c S

Svet Evrope potrdil ustreznost ukrepov za implementacijo sodbe ESČP v zadevi Šilih

07.09.2018 17:14 Ljubljana/Slovenj Gradec, 07. septembra (STA) - Odbor Sveta Evrope je po preučitvi akcijskega poročila o izvedenih ukrepih za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Šilih proti Sloveniji ocenil, da so bili tako individualni kot splošni ukrepi Slovenije za izvršitev sodbe ustrezni. Nadzor nad sodbo je zaključen, so pojasnili na pravosodnem ministrstvu.

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v sodbi iz leta 2007 in potrjeni leta 2009 pred velikim senatom Slovenijo obsodilo zaradi pomanjkanja učinkovitih pravnih postopkov za določitev vzroka smrti in odgovornosti za smrt Gregorja Šiliha, ki je umrl leta 1993.

Neučinkovitost je bila ugotovljena predvsem v smislu predolgega trajanja civilnih sodnih postopkov, tudi v povezavi s prekinitvijo zaradi teka kazenskega postopka in kar šestih predodelitev spisa sodnikom.

Več kot 20 let trajajoči sodni postopki pred slovenskimi sodišči so se zaključili decembra 2016, ko je bila na Okrožnem sodišču v Mariboru podpisana sodna poravnava med državo ter staršema pokojnega, Franjo in Ivanom Šilihom iz Slovenj Gradca.

Kot so danes zapisali na spletnih straneh ministrstva, je ministrstvo maja letos pripravilo akcijsko poročilo, v katerem so bili predstavljeni ukrepi za izvršitev sodbe ESČP.

Med individualnima ukrepoma sta to plačilo odškodnine, določene s sodbo ESČP, ter na podlagi sklepa slovenske vlade sklenjena sodna poravnava. Med splošnimi ukrepi pa je poleg ukrepov, ki se nanašajo na sojenje v razumnem roku (projekt Lukenda) ter izobraževanje in osveščanje o sodbi, izpostavljen tudi projekt Šilih.

Namen projekta Šilih, ki je potekal v letih 2017 in 2018, je bil določiti in potrditi ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo, ukrepe za učinkovitejše uresničevanje pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter ukrepe za učinkovit sodni postopek, v katerem se brez nepotrebnega odlašanja ugotavlja odgovornost izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca za smrt oziroma hude telesne poškodbe, ki jih pacient utrpi med zdravstveno obravnavo.

Ta skupni projekt ministrstev za zdravje ter za pravosodje, v okviru katerega so bile opravljene tudi analize konkretnih relevantnih civilnih in kazenskih zadev, je naslovil tako izvorne razloge oziroma postopke za preprečevanje in raziskovanje razlogov za napake kot tudi ukrepe za ustrezno sodno obravnavo očitanih kršitev. Vse s ciljem, da se primeri, kot je bil primer Šilih, ne bi več ponovili.

Kot so še navedli na pravosodnem ministrstvu, je s sprejemom zaključne resolucije nadzor nad sodbo ESČP v zadevi Šilih zaključen. A so na ministrstvu za pravosodje poudarili, da so nekateri ukrepi iz projekta Šilih opredeljeni kot stalna naloga obeh ministrstev, kot na primer izobraževanje in usposabljanje vseh deležnikov v zdravstvu in pravosodju, tudi s sodelovanjem pristojnih strokovnih združenj.