c S

Vrhovno sodišče pritrdilo Živčec Kalanovi glede izplačila 50.000 evrov odpravnine

30.08.2018 07:29 Ljubljana, 29. avgusta (STA) - Vrhovno sodišče je razveljavilo prvo in drugostopenjsko odločitev delovnega in socialnega sodišča v tožbi nekdanje predsednice zdravniške zbornice Gordane Živčec Kalan za izplačilo razlike v plači za 50.000 evrov. Kot je Živčec Kalanova pojasnila, je vrhovno sodišče ugotovilo, da je bila njena pogodba o zaposlitvi veljavna.

Živčec Kalanova je z odločitvijo sodišča zadovoljna. Izplačanega ne bo dobila celotnega zneska odpravnine in nagrade, ki bi ji pripadla, a gre po njenih besedah predvsem za moralno zmago, saj je dokazala, da je bila njena pogodba veljavna. Zbornica bo prav tako morala poravnati sodne stroške.

Živčec Kalanova je funkcijo poklicne predsednice stanovske organizacije zdravnikov opravljala od avgusta 2008 do oktobra 2012 za 80 odstotkov delovnega časa, preostalo petino pa je opravila v izolskem zdravstvenem domu. V pogodbi o zaposlitvi je imela tudi določilo o izplačilu odpravnine v višini šestih mesečnih plač in 13. plače. A ker je njen naslednik Andrej Možina menil, da je to nepravično do članstva, ki zbornico plačuje, je na račun prejela izplačila treh plač, zmanjšanih za 20 odstotkov.

Potem ko se je razvedelo, kolikšna odpravnina ji pripada po pogodbi po koncu mandata, naj bi se članstvo zbornice uprlo in zaradi spornih zadev, ki so odmevale v njenem mandatu, zahtevalo, da odpravnine ne dobi.

Skupščina zbornice je nato sprejela sklep o odpravnini in ji po poročanju Dela izplačala dobrih 12.000 evrov, s čimer Živčec Kalanova ni bila zadovoljna in je s tožbo terjala celotno odpravnino v višini dobrih 50.000 evrov, češ da ji ta pripada v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

Delovno sodišče je menilo, da zbornice pogodba o zaposlitvi ne zavezuje, ker jo je v njenem imenu sklenila nepooblaščena oseba, za to pristojni organ (skupščina) pa je ni niti naknadno odobril. Čeprav je obstajalo faktično delovno razmerje, pogodba po oceni delovnega sodišča ni veljavna, zato je odločilo, da Živčec Kalanovi ne pripada šest mesečnih plač ob prenehanju mandata kot tudi ne nagrada za leti 2012 in 2013.