c S
Na sodišču ob prejemu obtožnice glede korupcije opozarjajo na obsežnost zadeve 06.08.2018 17:47 Ljubljana, 06. avgusta (STA) - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so potrdili, da je bila vložena obtožnica zoper večje število obtoženih zaradi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, pranja denarja, ponarejanja ali uničenja poslovnih listin in preprečitve dokazovanja. Zaradi obsežnosti zadeve dvomijo v zaključek zadeve v pričakovanih časovnih standardih.

Zadevo je v delo dobil specializiran oddelek sodišča. Gradivo je bilo na sodišče dostavljeno s pomočjo tovornega vozila, kar samo po sebi govori o obsežnosti dostavljenega spisa skupaj z njegovimi prilogami vred, so izpostavili na sodišču.

Konkretnih podatkov o zadevi javnosti še ne morejo posredovati, je pa spletni portal 24ur.com poročal, da naj bi šlo za korupcijsko afero v zdravstvu, glede katere so konec leta 2013 potekale hišne preiskave. Obtožnica naj bi bila vložena zoper 15 osumljenih.

Glede na obsežnost zadeve na sodišču predvidevajo, da bo zadevo nemogoče zaključiti skladno s pričakovanimi časovnimi standardi reševanja zadev, povezanih s sojenjem v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj. Težko bodo zaključili tudi "po pričakovanjih različne javnosti, bodisi splošne bodisi politične in ostale", so navedli in dodali, da je v pol leta teoretično nemogoče predelati tolikšno količino gradivo.

Tako bo strankam najprej treba vročiti obtožbe, pri čemer je pričakovati ugovore, o katerih odloča zunajobravnavni senat. Po morebitni pravnomočnosti obtožbe bo mogoče razpisati predobravnavni narok in pozneje glavno obravnavo, pri čemer ne gre za priporno zadevo ali zadevo, v kateri je odrejen kakšen drug ukrep in jo torej sodišče ne bo obravnavalo kot prednostno, je pojasnil vodja specializiranega oddelka Srečko Škerbec.

Ob tem je opomnil tudi na "sistemsko neprilagojenost" za delo v tovrstnih zadevah oz. na logistične in prostorske težave, s katerimi se na sodišču soočajo že nekaj časa, prejem tako obsežnega kazenskega spisa pa jih bo le še povečal.

V tem primeru so prejeli tako veliko količino gradiva, da zanj na Okrožnem sodišču v Ljubljani nimajo ustreznega prostora, zato ga bodo morali shraniti v eno od razpravnih dvoran. Škerbec je ob tem opozoril, da bodo imeli težave tudi kasneje, ko bo treba spis arhivirati, saj tudi arhiv okrožnega sodišča ne zmore hrambe vse večje količine spisov.